№ 216 (2015)

Частина 1 (англ)

Зміст

Статті

P. І Lakyda, V. I. Blyshchyk, I. V. Blyshchyk
O.M. Lesnik, O.A. Girs
N.V. Lyubchich, I.F. Buksha, V.P. Pasternak, M.I. Buksha
O. M. Melnyk
M.M. Korol, A. Bobiec, T. Dudek, S.A. Havrylyuk, V.M. Dychkevich
S. I. Haychuk, O. A. Girs
H. A. Sakharuk
B.V. Lavrenuyk, V.K. Konovalchuk
T. Lustiuk
B.V. Roshnivskyi, V.V. Levchenko
S.E. Sendonin
B. Tantsura
PDF
P. P. Yavorovskiy
A. I. Getmanchuk
D. F. Brovko, O.F. Brovko, F.M. Brovko
I. M. Boboshko-Bardin
I. V. Ivanyuk
PDF
O. S. Mazhula, A. Yu. Gordiyaschenko
V. V. Minder
V. M. Maurer, A. P. Pinchuk
O. V. Rybak, V. A. Rybak
Ya. I. Krylov
M. Y. Dubchak
O. M. Kurdyuk, M. O. Grychuk, M. V. Lazarets, V. A. Ostrovska
N. O. Oleksiychenko, N. V. Gatalska, M. V. Krachkovska
I.B. Kovalyshyn
D.S. Solovey
R. A. Yaroshchuk, M. A. Andriyko