Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія»

ISSN 2706-9230 (Online), ISSN 2706-9222 (Print)

Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія» було створено завдяки об’єднанню  «Наукового вісника НУБіП України. Серія: педагогіка, психологія, філософія» та «Наукового вісника НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії».

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23985-13825ПР від 19.06.2019

Фахова реєстрація у МОН України: Накази № 1188 від 24.09.2020 та № 1290 від 30.11.2021 Категорія "Б",   

Галузі наук: Психологічні, Філософські, Педагогічні

Спеціальність: 053 - психологія

                         033 - філософія

                         011 - освітні, педагогічні науки

                         015 - професійна освіта

Тематика: Висвітлення результатів наукових досліджень у сфері педагогіки, психології та філософії

Рік заснування: 2019

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

 

 Google Scholar       AGRIS

  logoMIAR         BASE - Bielefeld Academich Search Engine  BASE

 UlrichswebWorldCat

         

Головною метою журналу є сприяння розвитку  наукових досліджень у сфері педагогіки, психології та філософії. 


Зображення домашньої сторінки журналу