ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІДПРЄМНЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРНКІВN.M. Kalandyrets

Анотація


У статті розглядається проблема використання проектної технології навчання при підготовці економістів у вищому аграрному навчальному закладі в аспекті формування у них підприємницької компетентності. Зокрема, автором відзначено, що суть проектної діяльності в галузі освіти може зводитися до написання і захисту бізнес-плану та наводиться приклад такого навчального проекту


Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Карбованець, О. І. Метод проектів-сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів [Текст] / О. І. Карбованець, Н. В. Куруц , Н. П. Голуб, А. А. Майорош // Науковий вісник Ужгородського нац. університету: Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип.15. – С. 80-83.

Ковальчук, Г. О. Активізація навчання в економічній освіті : навч.посібник. // Г. О. Ковальчук. – Вид.2. – К. : КНЕУ, 2003. – 298 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П М. Воловик, О. І.Кульчицька, Л. Є. Сігаєва, Я. В. Цехмістер та ін.; За ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в систе-ме образования: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – М. : ?здательский центр «Академия», 2008. – 368 с.

Рыбина, О. В. Проектная деятельность / О. В. Рыбина // Лучшие страницы педаго-гической прессы. – М. : 2004. – №1. – С.46-49.

Хизрич, Р. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха [Текст] / Р. Хизрич, М. Питерс. – М. : Прогресс-Универс, 1993. – Вып. : Предпринима-тель и предпринимательство. – 166 с.

Юргутіс, І. А. Основи менеджменту : навч. посібник / І. А. Юргутіс, І. І. Кравчук. – К. : Освіта, 1998. – 256 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.