ВКОРСТАННЯ ІНТЕРАКТВНХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВS.G. Kachmarchyk

Анотація


Сучасний фахівець повинен володіти комунікативною компетентністю, що забезпечить його повноцінне функціонування в суспільстві та його самореалізацію в різних сферах життєдіяльності. На основі аналізу теоретичних положень дослідників, автор представив інтегративну структуру соціально-комунікативної компетентності менеджера, яка включає мотиваційний, когнітивний, інтерактивний та перцептивний компоненти. Автор акцентує свою увагу на компетентнісному підході і зазначає, що даний підхід є одним з методологічних підстав побудови професійної освіти. Виконання завдань розвитку соціально-комунікативної компетентності неможливе без застосування сучасних навчальних технологій. Причому, використовувати їх необхідно не тільки при вивченні загально-професійних і спеціальних дисциплін, а й при вивченні загальноосвітніх предметів, до числа яких належить іноземна мова. У статті представлені основні інтерактивні технології у формуванні соціально-комунікативної компетентності майбутніх менеджерів. У процесі роботи над проблемою виявився ряд завдань, пов'язаних з темою дослідження, і які автор визначає як перспективні для подальшої роботи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барблан А. ?ерархия знания // Alma Mater. – 1994. – № 3. – С. 30–31.

Бандура А. Теория социального научения. – Спб., 2000. – С. 13–28.

Зимняя ?. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 2.

Леонтьев А. А. Педагогическое общение. – М. – Нальчик: ?зд. центр «ЭльФа» 1996. – 96 с.

Панфилова А. П. ?гротехнический менеджмент. ?нтерактивные технологии для обу-чения и организационного развития персонала / А. П. Панфилова– СПБ?ВЭСЭП, 2003. –536


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.