РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ІСТОРЧНОЇ ОСВІТ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУA. Selischeva

Анотація


У статті розглянуто феномен менталітету. Простежено зв’язок між менталітетом та освітою. Звернено увагу на те, що нині, в умовах реформування вітчизняної системи освіти, є потреба в перегляді ролі історичної освіти щодо підготовки майбутніх поколінь з урахуванням викликів сьогодення. Виявлено, що менталітет - це утворення лише відносно стійке. Його структура складається з статистичного незмінного ядра та рухливої оболонки, яка піддається корекції. Відповідно до цього, існує можливість здійснювати вплив на формування менталітету в процесі навчання. Звернено увагу на те, що в сучасному науковому просторі визначається важлива роль історичних знань у формуванні світогляду громадян та, у ширшому значенні – ментальності. Відповідно, щоб знайти шляхи взаєморозуміння духовних цінностей в єдиному освітньому просторі, слід звернути увагу на проблему організації освіти взагалі та історичної, зокрема, з урахуванням її впливу на формування менталітету. Визначено завдання історичної освіти у формуванні національного менталітету, які виходять із завдань історичної освіти взагалі, а саме: розвиток інтересу молодого покоління до історії; формування в учнів загальнолюдських та національних цінностей; виховання громадянина України, його національного характеру, національної гідності тощо. Акцентовано увагу на тому, що освіта закладає основи майбутніх змін у суспільстві, а історична освіта, корегуючи менталітет, скеровує ці зміни. 

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.