ОСОБЛВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТ З ДІТЬМ-СРОТАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОЯВ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКI. O. Chaika

Анотація


У даній статті розглянуто проблему девіантної поведінки дітей-сиріт, зокрема причини її виникнення та можливі способи подолання, проаналізовано деякі ролі соціального педагога, які є досить актуальним під час його роботи з дитиною-сиротою, яка має прояви девіантної поведінки, а також висвітлено деякі особливості, які мають бути враховані соціальним педагогом під час корекційної роботи та процесу ресоціалізації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вайнола Р.Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: Монографія. / За редакцією С.О.Сисоєвої. – Запоріжжя: ХНРБЦ, 2008. – 460 с.

Іванов В.Н. Девіантна поведінка: причини і масштаби // Соціально-політичний журнал. – 2009. – №2. – С. 23-35.

Капська А.Й. Соціальна педагогіка. Підручник. / За ред. проф. Капської А.Й. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: ?нфра-М, 2001. – 269 с.

Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх / В.М. Орже-ховська. – К.: Логос, 1996. – 216 с.

Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх : орієнтована програма для пед. навч. закл. України / авт.-уклад. В. М. Оржеховська. – К. : Наук. думка, 1996. – 41 с.

Сидоров В. Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В.Полтавця. - К.: Акаде-мія, 2000. – 236 с.

Харченко С.Я. Робота соціального педагога з дітьми девіантної поведінки / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова. – Харків: Основа, 2012. – 143 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.