ДНАМІКА ЦІННІСНО-МОТВАЦІЙНОЇ СФЕР В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІA. V. Shamne, D. V. Gritsenko

Анотація


Стаття присвячена аналізу ціннісних орієнтацій і ціннісно-мотиваційних конфліктів в юнацькому віці. Розглянуто їх значення у ціннісно-мотиваційній регуляції поведінки учнівської молоді – старшокласників (16-17 рр.) і студентів – магістрів (21-23 рр.). Визначено відмінності усвідомлення значущості і доступності ціннісних орієнтацій у представників цих вікових груп. Статистично значущих відмінностей у рівні дисоціації мотиваційної сфери і особливостях самоставлення у старшокласників і студентів не виявлено. Натомість група студентів-магістрів має більш високий рівень інтернального локус-контролю. Визначено, що період раннього юнацького віку (старшокласники) є сенситивним до формування пізнавального компонента ціннісних орієнтацій, а період старшого юнацького віку – до формування емоційного компонента ціннісних орієнтацій (студенти). У старшому юнацькому віці ціннісні орієнтації набувають функцію джерела мотивоутворення і смислоутворення. Внутрішні конфлікти особистості зумовлюють інтеграцію «образу Я» з ціннісно-мотиваційною сферою і регулюють становлення внутрішнього локусу контролю («Я-мотивація») студентів. Сформульовано психолого-педагогічні рекомендації щодо гармонізації ціннісно-мотиваційної сфери особистості у юнацькому віці. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Божович Л.?. Проблема развития мотивационной сферы ребенка / Л.?. Божович // ?з-бранные психологические труды. – Москва, 1995.– С. 20–51.

Бубнова С. С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная систе-ма / С. С. Бубнова // Психологический журнал.– 1999. – Т.20.– № 5. – С. 38-44.

Ігнатенко О.В. Проблема ціннісних змістів репродуктивної установки студентської мо-лоді / О.В. Ігнатенко // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету ім. Івана Огієнка.–Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. –Вип. 10. – С. 281-289.

Столин В.В. Мотивация и самосознание / В.В. Столин // Мотивация личности.– Москва, 1982.– С. 58-67.

Токарева Н.М. Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу : монографія / Н.М.Токарева, А.В. Шамне, Н.М. Макаренко. – Кривий Ріг, ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014 – 312 с.

Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта / Е.Б. Фанталова. – Самара: ?здательский дом БАХРАХ.– Москва, 2001.– 128 с.

Шамне А.В. Теорія та практика психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці [монографія] / Анжеліка Володимирівна Шамне. – Київ : ТОВ «Інтерсервіс», 2015. – 488 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.