ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВК ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ В УМОВАХ МАГІСТРАТУР «МІЖНАРОДНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО І ВРІШЕННЯ СПОРІВ» В ШКОЛІ ПРАВА УНІВЕРСТЕТУ БЕДФОРДШРО. О. Nahorna

Анотація


Стаття присвячена аналізу стану магістерської підготовки майбутніх фахівців з міжнародного арбітражу в школі права університету Бедфордшир (Велика Британія). Основними перевагами аналізованої програми є практичний підхід, ґрунтовна правова теоретична підготовка, проблемно-орієнтоване навчання, розвиток критичного мислення, інтелектуальних та дослідницьких навичок студентів. Автор статті наголошує на міжкультурному та міжнародному характері аналізованої програми, що допомагає студентам розглядати юридичні аспекти бізнесу у глобальній площині. Встановлено, що організаційно-педагогічні основи професійної підготовки фахівців міжнародного арбітражу в умовах магістратури «Міжнародне комерційне право і вирішення спорів» в школі права університету Бедфордшир забезпечують необхідне теоретичне, практичне та наукове підґрунтя для побудови успішної кар’єри у сфері арбітражу зокрема.


Повний текст:

PDF

Посилання


Притика Ю. Деякі аспекти поняття міжнародного комерційного арбітражу і його застосування. Право України. 1995. № 5. С. 36-39.

Торгашин О. М. Рішення міжнародного комерційного арбітражу: тлумачення, ознаки, види. Правове регулювання економіки. 2005. №5. С. 212-217.

Цірат Г. А. Міжнародний комерційний арбітраж: навч. посіб. К. : Істина, 2002. 304 с.

Dixon W. Democracy and the peaceful settlement of international conflict. American Political Science Review. 1994. Vol. 88, Nо. 1. Р. 14–82.

Lookofsky J. M. Transnational Litigation and Commercial Arbitration :

A Comparative Analysis of American, European and International Law. N.Y. : Transnational Juris Publications, Inc., Ardsley-on-Hudson, 1992. 782 p.

University of Bedfordshire. URL: https://bapps.beds.ac.uk/sites/studentcourseinfo/Shared%20Documents/BS_CIF_LMCDRAAF+LMCDFAAF_1819.pdf (Last accessed: 02.11.2018).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.