КАЛЕНДАР ДЕРЖАВНХ СВЯТ І ПАМЯТНХ ДАТ У ЗМІСТІ ПАТРІОТЧНОГО ВХОВАННЯ СТУДЕНТІВ АГРАРНХ ЗАКЛАДІВ ВЩОЇ ОСВІТR. V. Sopivnyk, R. R. Morenchuk

Анотація


Теперішні проблеми в українському суспільстві, його ментальний, ідеологічний розкол, що породжує поляризацію політичних взаємин, ескалацію військового протистояння, громадянські непорозуміння, спричинені багато у чому і недостатньою культурно-просвітницькою, ідеологічною, виховною роботою держави, сім’ї й громадськості. В умовах реформування освіти та надмірного захоплення її деідеологізацією, особливо у вихованні підростаючого покоління, в Україні знівельовано ідейну спрямованість виховання, в основі якого мають бути національно-патріотичні цінності. Їх спектр широкий: «патріотизм», «почуття національної гідності», «історична пам’ять», «самопожертва в ім’я Батьківщини». У цьому зв’язку важливе значення має календар державних свят і пам’ятних дат, що необхідні суспільству для виховання і самовиховання на засадах національно-патріотичних цінностей. Саме тому для зручності планування виховної роботи у закладах вищої освіти на засадах національно-патріотичних цінностей педагогами Національного університету біоресурсів і природокористування України був розроблений календар державних свят та пам’ятних дат. У статті подано упорядкований календар державних свят і пам’ятних дат, а також розкрито виховну мету національних свят і пам’ятних дат у контексті патріотичного виховання майбутніх фахівців агропромислової галузі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. – 3-тє вид., доопрац. і доп. К. : Знання, 2008. 221с.

«Голосіївська ініціатива — 2020». Програма розвитку університету на 2015-2020 роки. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://nubip.edu.ua/node/10330 Голосіївська ініціатива 2020. Назва з екрану

Ніколаєнко С.М., Шинкарук В.Д., Рудень Д.М., Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Петрів Г.В., Кушнір А.О., Мойсеєв В.В., Давидова О.П. Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот». Навчально-методичний посібник. К.: «ACS-ACTIVE» 2016. 76 с.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки. Президент України; Указ, Стратегія від 13.10.2015 № 580/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580/2015

Сопівник Р.В. Еволюція ідей відбору та формування якостей лідера у процесі фахової підготовки майбутніх аграріїв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2012. №3. С. 13-18

Сопівник Р.В. Ретроспективний аналіз основних теорій лідерства / Вісник Національного університету оборони України. 2012. Вип. 4 (29). С. 104–109.

Сопівник Р.В. Виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів : [монографія] / К.:«ЦП «Компринт», 2012. 500 с.

Сопівник Р.В. Ціннісні орієнтири екзистенціалізму в контексті виховання особистості. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірних наукових праць. 2015 . Вип. 2 (65). С. 164-173.

Сопівник Р. В. Сопівник І. В. Експериментальна робота з удосконалення виховної роботи зі студентською молоддю / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія». 2010. Вип. 155, Ч.1. С. 282–286.

Сопівник Р.В. Планування виховної роботи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2016. № 239. С. 229-234.

Сопівник Р. В., Петрів Г.В. Виховання і самовиховання на засадах національно-патріотичних цінностей: методичний посібник для студентів і науково-педагогічних працівників аграрних і природоохоронних ВНЗ [Текст] / К.: «ЦП «Компринт», 2014. 185 с.

Сопівник Р.В. Виховання особистості майбутнього фахівця агропромислової галузі крізь призму функцій наставника академічної групи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – 2015. № 220. С. 172-182.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.