DEVELOPMENT OF SCHOOL BIOLOGICAL EDUCATION IN UKRAINE AT THE MODERN STAGEI. PYRZYK, Т. KUCHAI, L. SOPIVNYK

Анотація


Головною ціллю шкільної біологічної освіти XXI століття має бути формування біологічно грамотної творчої особистості. Охарактеризовано конструктивні цілі біологічної освіти. Конструктивні цілі мають свої особливості, які вирізняють їх з-поміж інших у ієрархічній системі. По-перше, вони мінливі й динамічні, по-друге, їхнє визначення потребує врахування: ситуації реального процесу навчання; структури особистості, властивостей і якостей, що формуються в процесі її життєдіяльності; закономірностей процесу формування особистості; освітніх, виховних, розвивальних можливостей навчального матеріалу; досягнутого рівня знань, умінь та якостей особистості. По-друге, конструктивні цілі мають вирізнятися точністю й конкретністю опису, що уможливить однозначний висновок про ступінь їх досягнення. Останнім часом відбувається реформування освіти в Україні, переорієнтація її на виховання людини, яка не тільки володітиме сукупністю знань, умінь, навичок та способів діяльності, а й умітиме виконувати свої обов’язки відповідно до сучасних теоретичних надбань, світових вимог і стандартів певної галузі. Біологічні знання є важливим елементом культури освіченої людини. Більшість проблем, що буде розв’язувати суспільство у ХХІ столітті, тісно пов’язані з біологією: перенаселення Землі, розповсюдження нових інфекційних хвороб, використання генетично модифікованих продуктів і застосування біотехнологій щодо людини, забруднення навколишнього середовища, зменшення біорізноманіття. Відповідно до Концепції біологічної освіти у 12-річній школі, володіння біологічними знаннями має стати елементом культури сучасної людини. Біологічна наука володіє великою вірогідною силою і всемірно здатною формувати наукове свідомість учасників при вивченні різних біологічних об'єктів, процесів і явищ. Зміст навчального предмету «Біологія» обґрунтовує усвідомлення учасників системи загальноосвітніх цінностей, розуміючи їх цінність всього життя і життя суспільства, а також формує гуманне відношення до все життя. У біології знаходяться своє відображення екологічний, культурологічний, валеологічний підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


Коршевнюк Т. Зміст шкільної біологічної освіти в контекс-ті біологічної науки // Біологія і хімія в рідній школі. – 2015. – № 1 (38). – С.42

Цілі та завдання шкіль-ної біологічної освіти. URL:: http://lib.mdpu.org.ua/e-book/biologiya/biologiya.files/Page385.htm

Мегем Олеся, Кузьмен-ко Людмила. Еволюція змісту шкіль-ного курсу біології в загальноосвітніх навчальних закладах України URL: file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B/Mir_2016_10_11.pdf

Антропова О.В. Мето-дичні рекомендації щодо викладання біології у загальноосвітніх навчаль-них закладах. URL:: https://zosh5.org.ua/sites/default/files/biology.doc


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.