PRODUCTIVE MODELS OF INTERACTION IN THE SYSTEM «SOCIAL WORKER – CLIENT» BUILDING ON THE BASIS OF THE TRANSACTIONAL PARADIGMО. SERGIENKOVA, S. KUBITSKIY

Анотація


Обґрунтовуються продуктивні моделі взаємодії в системі «соціальний працівник – клієнт», побудовані на основі трансакційної парадигми. Показано, що життєві проблеми клієнта можуть виникати у межах одної з соціальних ролей і не проявлятися у межах другої ролі, коли конкретна життєва проблема може бути виражена, породжена, а також вирішена тільки в сфері однієї з особистісних ролей. При цьому життєві проблеми можуть також виникати на рівні декількох ролей у контексті їх різного комбінування, що дещо ускладнює використання трансакційного аналізу сфері взаємодії «соціальний працівник – клієнт». Розглядаються дев'ять моделей соціальної взаємодії, які являють особливу цінність у контексті професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, що потребує розробки навчального курсу «Моделі соціальної взаємодії в контексті трансакційної парадигми», в рамках якого можна широко використовувати соціально-рольові тренінги.


Повний текст:

PDF

Посилання


Берн Э. Трансактный анализ в психотерапии: Системная индивидуа-льная и социальная психотерапия. Мо-сква: Академический Проект, 2006. 320 с.

Берн Э. ?гры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Москва: ?зд. ЦОЦ, 1996. 397 с.

Бурлан П. Симорон из первых рук, или как достичь того, чего достичь невозможно. Санкт-Питербург: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2006. 320 с.

Симонов П.В. Темперамент, характер, личность. Москва: Педагоги-ка, 1984. 160 с.

Maturana H.R., Valera F.J. Auto-poiesis and Cognition. London, Boston, Dortrecht: D. Reidel Publising Co., 1980. 234 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.