Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів німецької мови в закладах вищої освіти на основі акмеологічного підходуDOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog13(1).2022.8-15

V. V. Bezliudna, Yu.. Yu Kazak

Анотація


У статті визначено та обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів німецької мови в закладах вищої освіти на засадах акмеологічного підходу. Актуальність наукового пошуку виявляється в стрімких змінах у суспільстві, які вимагають від фахівців знання іноземної мови. Дослідження поняття «педагогічні умови» базується на умовах його виникнення, функціонування, еволюції й оптимізації. Визначено та деталізовано чинники акмеологічного середовища закладу вищої освіти. Охарактеризовано доцільність упровадження акмеологічного підходу в освітню діяльність. Досліджено складне та багатовимірне акмеологічне середовище закладу вищої освіти з точки зору підгрунтя для професійного розвитку майбутнього вчителя. На основі аналізу наукової літератури та власного досвіду авторів обгрунтовано термін «мотивація досягнень», як необхідну передумову підготовки майбутніх учителів німецької мови в закладах вищої освіти на основі акмеологічного підходу. Роз’яснено сутність та необхідність набуття ключових компетентностей та вмінь, визначених для загальноєвропейського освітнього простору, зосереджено увагу на релевантних для них групах компетентностей з точки зору акмеологічного підходу до підготовки майбутніх учителів німецької мови. Обгрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів німецької мови у закладах вищої освіти на основі акмеологічного підходу: створення акмеологічного середовища; мотивація майбутніх вчителів німецької мови на досягнення; сприяння проєктуванню індивідуальної освітньої траєкторії й траєкторії особистісного розвитку; розвиток здатності до об'єктивної самооцінки.


Посилання


Bezborodykh, S. M. (2016). Akmeolohichne seredovyshche yak pedahohichna umova profesiinoho zrostannia maibutnikh konkurentospromozhnykh pedahohiv [Acmeological Environment as a Pedagogical Condition of Professional Development of Future Competitive Teachers]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University , issue 6 (303), 6–11.

Drach, I. I. (2009). Akmeolohichnyi pidkhid do formuvannia profesiinoi kompetentnosti studentiv u vyshchomu navchalnomu zakladi. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu – Theory and methods of education management, issue 2. URL: http://tme.umo.edu.ua/ [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O. A. (2015). Akmeolohichnyi pidkhid yak stratehichnyi oriientyr osobystisno-oriientovanoi pedahohichnoi osvity [Acmeological approach as a strategic landmark of personality-oriented pedagogilal education]. Problemy osvity: zbirnyk naukovykh prats – Problems of Education: Electronic Scientific Journal, issue 84, 25–30.

Dubaseniuk, O. A. (2011). Profesiina pedahohichna osvita: akme-synerhetychnyi pidkhid. Zhytomyr: Vydavnytstvovo Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni I. Franka [in Ukrainian].

Key competences and basic skills. URL: https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/school-education-initiatives/key-competences-and-basic-skills

Kovalenko, H. S. (2010). Formuvannia akmeolohichnoi pozytsii maibutnoho vchytelia v protsesi fakhovoi pidhotovky. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Kuzminskyi, A. I. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Yermak, Yu. I. (2013). Formuvannia akmeolohichnoho seredovyshcha u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh yak umova profesiinoho samopiznannia maibutnikh uchyteliv [Formation of Acmeologic Medium in Higher Pedagogic Universities as a Condition of Professional Self-Education of Future Teachers]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky – Scientific Notes of the Pedagogical Department , issue 33, 86–93.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.