БАЗ ДАНХ НОРМАТВНО-ПРАВОВХ ДОКУМЕНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ



М. Грицюк, Д. Ю. Касаткін

Анотація


Статтю присвячено висвітленню інформаційно-довідникової сис-
теми, що має обслуговувати державних службовців та громадян, пор-
тал соціальної сфери, контакт-центри, що обробляють дзвінки грома-
дян з питань соціальних послуг, комплекс систем «соціальна карта»,
що включає реєстр карток для процедур видачі, реєстрації і обслугову-
вання карток, а також кошти міжвідомчого інформаційного обміну, що
базуються на системі електронних адміністративних регламентів.
Сьогодні стає необхідним створення розвиненої інформаційно-
комунікативної інфраструктури соціальної сфери у сільській місцевості.
Наявність інформаційно-аналітичних центрів у рамках різних структур,
підрозділів соціальної сфери – це перший крок, наступний – створення
міжвідомчої інформаційної бази даних нормативно-правових документів.
Основна мета – інтеграція інформаційних ресурсів за рахунок ство-
рення сховищ, баз даних документованої інформації та отримання на їх
основі аналітичних і зведених даних про хід реалізації соціальних про-
грам в регіонах та сільській місцевості


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.