ПРОБЛЕМ СТВОРЕННЯ ТА ВКОРСТАННЯ БАЗ ДАНХ НАУКОВО-МЕТОДЧНХ РОЗРОБОК ДЛЯ РОБОТ СОЦІАЛЬНХ ПЕДАГОГІВ В УКРАЇНІА. Невзгляденко, О. М. Касаткіна

Анотація


Стаття присвячено необхідності кращої організації процесу сис-
тематизації науково-методичних документів, підвищенню мотивації
соціального педагога у сільській місцевості до створення, наповнення
та використання баз даних науково-методичних розробок. Сьогодні
стає помітною тенденція об’єднання існуючих банків соціологічних да-
них у більш великі формації. Локальні банки даних об’єднують у націона-
льні, національні у міжнародні. Звичайно, це не легка справа, що вимагає
уніфікації форматів зберігання даних, уніфікації метаданих, створення
зручних уніфікованих інтерфейсів тощо. Персоніфікація обліку об'єктів
адресної соціальної допомоги являє собою рішення цілого ряду завдань, 

починаючи від регламентації джерел соціальної інформації, необхідної
для забезпечення її однозначності і закінчуючи проведенням комплексу
організаційно-технічних заходів щодо забезпечення збору, введення, ко-
ригування та захисту від несанкціонованого доступу до інформації про
людину і забезпеченням порядку взаємодії між різними організаційними
структурами при вирішенні питання про надання соціальної допомоги
конкретній людині.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.