№ 197 (2014)

Частина 3 (англ)

Зміст

Статті

V. S. ELISEEV, A. M. ZEMKO
I. M. YERMOLENKO
V. O. KACHUR
L. S. PROTOSAVITSKA
V. M. YERMOLENKO
I. V. HORISLAVSKA, A. R. TERESHKO
L. O. SVIATCHENKO
L. O. SVIATCHENKO, I. I. BABINETS
M. E. KRIVKO
V. M. MELNYK
О. І. МENIV
J. V. SHOVKUN
O. V. GAFUROVA, O. M. KUCHIV
O. V. GAFUROVA, K. U. FEDOSENKO
M. A. DEINEGA
Yu. S. PETLYUK
O. Y. PIDDUBNYY
Yu. A. KRASNOVA
Yu. A. KRASNOVA, A. V. ANTONOVA
О. А. ULYTINA
Ie. V. SHULGA
O. V. RUDEN’
Yu. M. RUD’
M. A. DEINEGA, S. O. OBOZNA
O. V. GULAC, A. R. RAFAL’SKIY
K. M. KURKOVA
I. M. BEREHELYA
L. Yu. GALAIDYUK
G. V. KONYUH
O. Y. PUSTOVIT
Yu. A. RYABCHENKO
V. V. SAVITSKA
Y. V. YANCHUK
I. M. GAIEVSKYI
T. O. GUBANOVA
A. V. MATVIYCHUK
P. P. ANDRUSHKO, M. M. VASYUK
G. A. KUSHNIR
H. I. DUDA
A. M. DOLGOPOLOV, A. I. KHOMENKO