Несучість і якість інкубаційних яєць гусей при застосуванні нетрадиційних добавок у комбікорміЛ.М. Фіялович, Я.І. Кирилів

Анотація


The article provides the results of the researches concerning the efficiency of using dry apple pomaces without and with adding chelate Cuprum and Zink while growing breeding geese. Experimentally was

determined the effective level of these additives and researched their influence on the morphologic qualities of eggs and on the level of productivity.

It is found that the usage of non-traditional feed additives provides the rise in the process of eggs laying, promote the rise of vitality of goslings.

Breeding geese, nontraditional feed additives, morphometric parameters of incubated eggs, lipids, lipid classes, viability


Повний текст:

PDF

Посилання


Георгиевский В.?. Минеральное питание животных / В.?. Георгиевский, Б.Н. Анненков, В.Т. Самохин. – М.: Колос, 1979. – С. 366–397.

Горобець А.І. Сполуки мікроелементів у птахівництві / А.І. Горобець// Сучасне птахівництво. – 2005. – № 7(32). – С. 4–7.

Дейнеко Р. Мікроелементи для качок /Р. Дейнеко, І. Баланчук // Наше птахівництво. – 2012. – № 2. – С. 54–56.

Ефективна годівля сільськогосподарської птиці /[Братишко Н.І., Іонов І.А., Ібатуллін І.І., Притуленко О.В. та ін.]: навчальний посібник; за ред. І.А. Іонова. – К.: Аграрна наука, 2013. – 208 с.

Жейнова Н. Перспективна нутрігеноміка / Н. Жейнова // Наше птахівництво. – 2014. – № 6 (36). – С. 88–89.

Кальницький Б.Д. Минеральные вещества в кормлении животных / Б.Д. Кальницький. – Л.: Агропромиздат, 1985.

– 207 с.

Кіщак І.Т. Виробництво і застосування преміксів / І.Т. Кіщак. – К.: Урожай, 1995. – 276 с.

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / [В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.Б. Ратич та ін.]; за ред. В.В. Влізла. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 764 с.

Лохова С. Хелатные соединения в комбикормах для бройлеров /С. Лохова // Животноводство России. – 2005. –

№ 10. – С. 14.

Нетрадиционные корма в рационах сельскохозяйственных животных / [Я. Барта, Г. Бергнер, Я. Бучко и др.]; пер. со словацкого Э. Г. Филипович. – Москва: Колос, 1984. – 272 с.

Оцінка якості комбікормів для птиці і продукції птахівництва: [навчальний посібник] / Я.І. Кирилів, І.Б. Ратич. – Львів, 2000. – 241 с.

Свєженцов А. Нетрадиційні кормові добавки /А. Свєженцов // Тваринництво України. – 2001. – № 1.– С. 21–23.

Ткачук В. М. Використання сухих яблучних вичавок у годівлі овець / В. М. Ткачук, П. В. Стапай, Я.І. Кирилів // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Т. – 14,№ 3. (53). – Ч. 3. – 2012 – С. 176–180.

Хвостик В. Корм для індичат /В. Хвостик // Наше птахівництво. – 2014. – № 6 (36). – С. 48–50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.