Сучасні дезінфектанти: плюси та мінусиН.О. Прокудіна

Анотація


The article describes the group disinfectants, also there are shown it positive qualities and flaws.

Disinfectants, influence, microorganisms, solubility, irritating, prolongation, disadvantages.


Повний текст:

PDF

Посилання


Байдевлятов А. Дезинфектанты для инкубационных яиц /А. Байдевлятов, Б. Бессарабов, В. Бородай //Птицевод- ство. — 2002. — №2.— С. 34-36.

Богомаз О.І. Порівняльна характеристика дезінфікуючих засобів для птахівництва /О.І. Богомаз, Т.В. Вершняк, Г.В. Пономаренко, С.А. Помозгова //Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. — Харків, 2006. — Вип. 87. — С. 48-50.

Виевский А.Н. Механизм биологического влияния катионных поверхностно-активных веществ / А.Н. Виевский.

— М.: Наука,1991. — 250 с.

Гудзь О.В. Адаптационные возможности возбудителей гнойной инфекции к поверхностно-активным антисепти- ческим средствам /О.В. Гудзь //Врачебное дело. — 1989. — №2. — С.105-107.

Застосування новітніх засобів і методів санації об'єктів птахівництва та контроль їх ефективності: методичні ре- комендації /А.В. Березовський, Т.І Фотіна, Г.А. Фотіна. — К., 2007. – 40 с.

Кучма ?. Антисептики и дезинфицирующие средства /?. Кучма //Провизор.— 2004. – №11. – С. 5-8.

Козій Н.В. Характеристика дезінфекційних засобів, які використовують в інкубаторах /Н.В. Козій, Н.В. Авраменко, О.С Погорілий, В.В. Ханаєв //Мат. IX Укр. конф. по птицеводству с междун. участием «Актуальные проблемы со- временного птицеводства», Алушта, 15-18 сентября. — 2008.— С.84-89.

Коцюмбас І.Я. Ветеринарна дезінфекція: проблеми і перспективи /І.Я. Коцюмбас, О.І. Сергієнко, Л.М. Ковальчик, Р.В. Хом'як //Ветеринарна медицина України.— 2009. — №3. — С. 41.

Кузнецов А.Ф. Зоогигиеническая оценка использования йод-полимерного антисептика в птицеводстве / А.Ф. Кузнецов, С.В. Литвяков, К.В. Саландаев, А.В. Варюхин // Архив ветеринарных наук. — 2006.- Т. 7, Ч. 1. – С. 30-32.

Марієвський В.Ф. Зміна чутливості мікроорганізмів до дезінфектантів в залежності від стадії росту /В.Ф. Марієв- ський, І.І. Даниленко, Л.В. Пархоменко //Тези XI з'їзду мікробіологів, епідеміологів та паразитологів. – К., 2004. — С. 20-21.

Николаенко В. Технологические режимы санации инкубационных яиц и оборудования /В. Николаенко, ?. Кли- мов // Птицеводство.— 2009. — №6.— С. 43-44.

Прокудина Н.А. Производственные испытания дезинфектанта «Стерилий АБ» в условиях промышленного инку- батория /Н.А. Прокудина, Л.П. Станиславский, Ю.А. Рябоконь, В.В. Рябоконь //Мат. XI Укр. конф. по птицеводству с межд. участием «Актуальные проблемы современного птицеводства». — Харьков, 2010. — С. 175-187.

Сахацький І.М. Дезінфекційні засоби для птахівництва: порівняльна ефективність (огляд) /І.М. Сахацький //Вете- ринарна медицина України. — 2005. — №1. — С. 40-43.

Сидоркин В. Новый дезинфектант /В.Сидоркин, М. Улизко, К.Якунин, О. Клищенко //Птицеводство. — 2007. —№7.

— С.49-50.

Фогель Л.С. Новые антисептики ленинградского производства /Л.С. Фогель, А.В. Кузнецов, А.Г. Варюхин, А.Г. Пе- тропавловский // Ветеринария.— 2006. — №5.— С. 18-19.

Якубчак О.М. Чим краще обробити? /О.М. Якубчак //Сучасне птахівництво. — 2006. — №6. — С. 14-15.

Hinojosa C.A. ?спользование пенообразователя для дезинфекции транспортных контейнеров для перевозки птицы /C.A. Hinojosa, Caldwell D.J., Byrd J.A. et.al // Ефективне птахівництво.— 2015. — № 8(128). — С. 37-40.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.