Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України.

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

Редакційна колегія

1.Ніколаєнко Станіслав Миколайович (відповідальний редактор), доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, НУБіП України;

2.Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (заступник відповідального редактора), доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, НУБіП України;

3.Войтюк Валерій Дмитрович, доктор технічних наук, професор (заступник відповідального редактора, секція "Машини і засоби механізації"), НУБіП України;

4.Козирський Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор, (заступник відповідального редактора секція "Енергетика і автоматика), НУБіП України;

5.Кирилюк Вікторія Іванівна,  кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник (відповідальний секретар), НУБіП України;

6.Роговський Іван Леонідович, кандитат технічних наук, старший науковий співробітник (заступник відповідального секретаря, секція "Машини і засоби механізації"), НУБіП України;

7.Синявський Олександр Юрійович, кандидат технічних наук, доцент (заступник відповідального секретаря, секція "Енергетика і автоматика"), НУБіП України;

8.Адамчук Валерій Васильович, доктор технічний наук, професор (за згодою);

9.Аніскевич Леонід Володимирович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України;

10.Афтанділянц Євген Григорович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України;

11.Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, доктор технічних наук, професор, НУБіП України;

12.Бойко Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України; 

13.Бойко Володимир Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, НУБіП України;

14.Булгаков Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України;

15.Войтюк Дмитро Григорович, кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України;

16.Гнучій Юрій Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор, НУБіП України;

17.Голуб Геннадій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України;

18.Горобець Валерій Григорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, НУБіП України;

19.Гребченко Микола Васильович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України;

20.Давиденко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України;

21.Євич Петро, доктор технічних наук, професор (за згодою);

22.Жильцов Андрій Володимирович, доктор технічних наук, доцент, НУБіП України;

23.Каплун Віктор Володимирович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

24.Коваль Валерій Вікторович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України;

25.Кондратенко Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

26.Коршунов Олексій Борисович, кандидат технічних наук, доцент (за згодою);

27.Кравчук Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

28.Красовські Євгеній, доктор технічних наук, професор (за згодою);

29.Лисенко Віталій Пилипович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України;

30.Ловейкін В’ячеслав Сергійович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України;

31.Лопатько Костянтин Георгійович, доктор технічних наук, доцент, НУБіП України;

32.Марек Свєтлік, доктор технічних наук, професор (за згодою);

33.Назаренко Іван Іванович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

34.Несвідомін Віктор Миколайович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України;

35.Павловські Тадеуш, доктор технічних наук, професор (за згодою);

36.Пилипака Сергій Федорович, доктор технічних наук, професор,НУБіП України;

37.Самосюк Владислав Георгійович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

38.Собчук Хенрік, доктор технічних наук, професор (за згодою);

39.Таширев Олександр Борисович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

40.Теслюк Віктор Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, НУБіП України;

41.Фришев Сергій Георгійович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України.

42.Харченко Валерій Васильович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

43.Хоховскі Анджей, професор (за згодою);

44.Циганков Сергій Петрович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

45.Шворов Сергій Андрійович, доктор технічних наук, професор, НУБіП України;

46.Яцкевич Юрій, професор (за згодою).