Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України (окрім серії Гуманітарні студії).

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

Редакційна колегія

1.Ніколаєнко Станіслав Миколайович (відповідальний редактор), доктор педагогічних наук, професор;

2.Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (заступник відповідального редактора), доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України;

3.Козирський Володимир Вікторович (заступник відповідального редактора), доктор технічних наук, професор;

4.Кирилюк Вікторія Іванівна (відповідальний секретар), кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник;

5.Синявський Олександр Юрійович (заступник відповідального секретаря), кандидат технічних наук, доцент;

6.Бойко Володимир Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

7.Василенко Віталій Васильович, доктор технічних наук, професор;

8.Герасимович Леонід Степанович, доктор технічних наук, професор, академік НАН Білорусі (за згодою);

9.Гнучій Юрій Борисович, доктор фізико-матаматичних наук, професор;

10.Горобець Валерій Григорович, доктор технічних наук, професор;

11.Гребченко Микола Васильович, доктор технічних наук, професор;

12.Жильцов Андрій Володимирович, доктор технічних наук, доцент;

13.Іноземцев Георгій Борисович, доктор технічних наук, професор;

14.Каплун Віктор Володимирович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

15.Коваль Валерій Вікторович, доктор технічних наук, професор;

16.Кондратенко Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

17.Коршунов Олексій Борисович, кандидат технічних наук, доцент (за згодою);

18.Морозюк Тетяна Владиленівна, доктор технічних наук, професор (за згодою);

19.Лисенко Віталій Пилипович, доктор технічних наук, професор;

20.Радько Іван Петрович, кандидат технічних наук, доцент;

21.Харченко Валерій Васильович, доктор технічних наук, професор (за згодою);

22.Хоховскі Анджей, професор (за згодою);

23.Червінський Леонід Степанович, доктор технічних наук, професор;

24.Чміль Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор;

25.Шворов Сергій Андрійович, доктор технічних наук, професор;

26.Яцкевич Юрій, професор (за згодою).

  

Затверджено Вченою радою від 27.03.2015 р. протокол №8.

Наказ № 537 від 6.05.2015 р.

Відповідальний секретар – Синявський Олександр Юрійович.

Тел.: (063)566-96-28

E-mail: sinyavsky2008@ukr.net

Мова видання: українська, російська, англійська.