ОПТМІЗАЦІЯ РЕЖМУ РУХУ МЕХАНІЗМА ПОВОРОТУ СТРІЛОВОГО КРАНА ЗА КРТЕРІЄМ СЕРЕДНЬОКВАДРАТЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ШВДКОСТІ ЗМІН ПРУЖНОГО МОМЕНТУ В ПРВОДІВ.С. Ловейкін, Ю. В. Ловейкін, І. О. Кадикало

Анотація


Стаття присвячена одному із способів вирішення проблеми з усунення коливань вантажу на гнучкому підвісі при роботі механізма повороту стрілового крана. Розв’язана задача оптимізації режиму пуску механізма повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення швидкості зміни пружного моменту в приводному механізмі. Поставлена задача розв’язана шляхом використання методів варіаційного числення. Критерій оптимізації представлено у вигляді інтегрального функціоналу, який відображає небажані властивості системи, тому значення його зведене до мінімуму. Розв’язком задачі є функціональні залежності режимів руху окремих ланок стрілової системи на ділянці пуску, які представлені в графічному вигляді. Отримані режими повороту стрілової системи дозволили усунути коливання вантажу на гнучкому підвісі після процесу пуску, а також зменшити до мінімуму динамічні навантаження в приводному механізмі та металоконструкції крана. Крім того, оптимальні режими пуску дають можливість підвищити продуктивність та надійність роботи крана. Для заданих конструктивних, кінематичних та динамічних параметрів стрілової системи обґрунтовано найбільш доцільну тривалість процесу пуску.

Отримані у даному дослідженні результати можуть бути у подальшому використані для уточнення й вдосконалення існуючих інженерних методів розрахунку механізмів повороту кранів з вантажем на гнучкому підвісі (канаті) як на стадіях їх проектування/конструювання, так і у режимах реальної експлуатації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лобов Н. А. Динамика грузоподъемных кранов. Москва. Машиностроение. 1987. 160 с.

Комаров М. С. Динамика грузоподъемных машин. Москва. Машиностроение. 1953. 187 с.

Герасимяк Р. П., Параил В. А. Электроприводы кранових механизмов. Москва. Энергия. 1970. 136 с.

Григоров О. В., Петренко О. В. Вантажопідйомні машини. Харків. НТУ „ХПІ”. 2006. 304 с.

Казак С. А. Динамика мостовых кранов. Москва. Машиностроение. 1968. 472 с.

Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Мельниченко В. В. Аналіз коливань вантажу на гнучкому підвісі при повороті стріли вантажопідйомного крана. Підйомно-транспортна техніка. 2013. №4(40). С. 4–16.

Ловейкін В. С., Пилипака С. Ф., Кадикало І. О. Динамічний аналіз механізма повороту стрілового крана. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2017. Вип. 258. С. 192–202.

Эльсгольц Л. Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. Москва. Наука. 1969. 424 с.

Ловейкин В. С. Расчеты оптимальных режимов движения механизмов строительных машин. Киев. УМК ВО. 1990. 168 с.

Дьяконов В. П. Mathematica 4.1/4.2/5.0 в математических и научно-технических расчетах. Москва. Солон-Пресс. 2004. 696 с.

Ловейкін В. С. Мінімізація динамічних навантажень в пружних елементах вантажопідйомних машин. Гірничі, будівельні, дорожні і меліоративні машини. Київ. 1998. Вип. 52. С. 63–68.

Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Пастушенко С. І. Моделювання динаміки механізмів вантажопідйомних машин: монографія. Миколаїв. Вид-во РВВ МДАУ. 2004. 288 c.

Зубко Н. Ф. Прогнозирование коэффициентов динамичности в элементах крановых механизмов. Вестник Одесского национального морского университета. Одесса. ОНМУ. 2013. №2(38). С. 63–71.

Смехов А. А., Ерофеев Н. ?. Оптимальное управление подъемно-транспортными машинами. Москва. Машиностроение. 1975. 239 с.

Ловейкін В. С., Ярошенко В. Ф., Ромасевич Ю. О. Оптимізація перехідних режимів руху механізма пересування візка вантажопідйомних машин. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2007. Вип. 59. Т. 2. С. 452–460.

Romasevich Yu. A., Shumilov G. V. Optimization behavior of variation boom of hoisting crane for singular kinematical criterions. MOTROL. 2011. Vol 13b. Р. 167–173.

Loveykin V. S., Mel'nichenko V. A. Optimizatsiya dinamicheskogo rezhima povorota strelovogo krana. MOTROL. 2013. Vol. 15. №3. Р. 70–75.

Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. Оптимізація режимів руху механізмів обертання вантажопідйомних кранів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2017. Вип. 262. С. 177–190.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.