«ЗНАННЯ», «УМІННЯ» ТА «НАВЧК» ЯК ПЕДАГОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ І МЕТОДЧНІ ЧННК ЇХ ФОРМУВАННЯІ. О. Колосок, О. А. Дьомін

Анотація


В статті аналізуються передумови створення і зміст такого основоположного державного документа, що визначає цілі освітньої та професійної підготовки студентів як кваліфікаційна характеристика на відповідну спеціальність на прикладі спеціальностей “Агрономія”, “Агрохімія і ґрунтознавство”, “Плодоовочівництво і виноградарство”, “Захист рослин”. Розглядається доцільність застосування педагогічної категорії “вміння” у стандарті вищої освіти – освітньо-кваліфікаційній характеристиці, без категорії “знання” для визначення професійних та соціально-професійних якостей майбутнього фахівця. Наведені теоретичні розробки відомих педагогів та психологів для виявлення зв’язку між двома категоріями – “знання” і “вміння” та їх значення під час застосування в освітньо-кваліфікаційній характеристиці. Викладені висновки авторів про те, що теоретичні знання студента під час навчання трансформуються у професійні вміння застосовувати ці знання на практиці, які в свою чергу в процесі постійного оновлення технологій вирощування, збирання та переробки сільськогосподарської продукції дають можливість набувати нових знань. Наводиться припущення, що використовуючи тільки категорію “уміння” для визначення професійних якостей майбутнього фахівця розробники освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки “Агрономія” наголосили на обов’язковому переліку умінь, які вирізняють фахівця. На думку авторів, застосовуючи в освітньо-кваліфікаційній характеристиці перелік умінь, без висвітлення обов’язкового переліку попередньо набутих знань є намаганням зосередити увагу на відпрацюванні у студента досконалих вмінь, що складатимуть основу його арсеналу компетентності у майбутній професійній діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Беспалько В. П., Татур Ю. Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов. Москва. Высшая школа. 1989. 144 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ. Либідь. 1997. 376 с.

Данилов М. А., Есипов Б. П. Дидактика. Москва. ?зд-во акад. пед наук. 1957. 519 с.

?льина Т. А. Педагогика. Москва. Просвещение. 1969. 576 с.

Беспалько В. Методы и критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся при программированном обучении. Москва. Знание. 1969. 116 с.

Беспалько В. П., Беспалько Л. В. Новые методы и средства обучения. Вып. 2.(6). Педагогическая технология. Опыт использования организационно-методической системы В.Ф. Шаталова в вузе. Москва. Знание. 1989. 100 с. Политехнический музей.

Огородников ?. Т. Педагогика. Москва. Просвещение. 1968. 375 с.

Каирова ?. А. Педагогика. Москва. Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения. 1948. 462 с.

Костюка Г. С. Психологія. Київ. Радянська школа. 1961. 584 с.

Ярмаченка М. Д. Педагогіка. Київ. Вища школа. 1986. 544 с.

Щукиной Г. ?. Педагогика. Москва. Просвещение. 1966. 648 с.

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту”: Закон України від 26 березня 1996 року. Відомості Верховної Ради УРСР. 1996. № 21. С. 84.

Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65. Офіційний вісник України. 1998. № 3. С. 108.

Про введення в дію “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)” та про нормативне і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою: Наказ Міністерства освіти України від 04.03.98 р.

№ 86. Інформ. зб. Міністерства освіти України. 1998. № 10.

Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою: Наказ Міністерства освіти України від 31.07.98 р. № 285. Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагропрому. 1998. 174 с.

Харламов ?. Ф. Педагогика. Минск. ?зд-во БГУ. 1979. 464 с.

Лузан П. Г., Дьомін А. І., Рябець В. І. Формування активності студентів у навчанні: монографія. Київ. Вища школа. 1998. 192 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.