ДНАМІЧНЙ АНАЛІЗ ПЕРЕМІЩЕННЯ МОСТОВОГО КРАНА З УРАХУВАННЯМ МЕХАНІЧНОЇ ХАРАКТЕРСТК ПРВОДНОГО ДВГУНА

В. С. Ловейкін, В. В. Крушельницький

Анотація


У роботі проведений динамічний аналіз руху мостового крана для перехідного процесу пуску механізму переміщення мостової балки, руху на усталеній швидкості, процесу гальмування та залишкових коливань. Для отримання графічних залежностей, що характеризують досліджувані режими,

використана чотиримасова динамічна модель та її математична модель, яка є багатоетапною і кожен етап описується системою своїх диференціальних рівнянь. Крім того, записані початкові та кінцеві умови руху окремих мас. Динамічний аналіз виконувався з урахуванням нелінійності моменту приводного двигуна, який змінювався за формулою Клосса. Теоретичні дослідження виконувалися для крана вантажопідйомністю 20 тон з використанням методу чисельного інтегрування диференціальних рівнянь. Виявлено, що металоконструкція піддається динамічним навантаженням протягом всього процесу переміщення, а також після зупинки крана. Найбільші навантаження виникають саме під час пуску приводного механізму переміщення мостової балки. Отримані результати даної роботи можна використати для пошуку раціонального рішення, яке дасть змогу зменшити динамічні навантаження, що виникають у металоконструкції та приводному механізмі переміщення крана шляхом оптимізації режимів керування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Чернышенко А. В., Мельниченко А. А., Фесенко Г. ?. Ударные нагрузки при

движении кранов по рельсовому пути // Машинобудування. 2009. №4. С. 70—84.

Данило Я. Математичне моделювання поперечних коливань складеної металоконструкції мостового крана // Теорія та практика раціонального

проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: тези

доповідей. Львів. 2012. С. 113.

Стрельцов С. В., Рыжиков В. А., Харламов П. В. Влияние процесса торможения на напряженное состояние металлоконструкции козлового крана //

Современные проблемы науки и образования. 2013. №6. С. 1—7.

Чернова Н. М., Кобзев Р. А. Определение нагрузок на металлические конструкции козловых кранов от действия перекосных усилий при

проектировании // ?звестия Тульского государственного университета.

Технические науки. 2013. №5. С. 77—83.

Gašić V., Zrnić Z., Milovančević M. Considerations of various moving load models in structural dynamics of large gantry cranes // FME Transactions. Vol. 41, No 4.

https://www.researchgate.net/publication/ 286495033_Considerations_of_

various_moving_load_models_in_structural_dynamics_of_large_gantry_cranes.

Макурин А. В., Морозов Д. ?. Динамика продольного перемещения мостового крана с учетом упругости элементов конструкции // Електротехнічні та

комп’ютерні системи. 2011. №3. С. 167—169.

Будіков Л. Я. Багатопараметричний аналіз динаміки вантажопідйомних кранів мостового типу: монографія. Луганськ. 2003. 210 с.

Гайдамака В. Ф. Грузоподъемные машины. Киев. 1989. 328 с.

Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Голдун В. А. Встановлення та аналіз умов усунення коливань елементів динамічної системи "мостовий кран-вантаж" // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: технічні науки. 2012. №10 (2). С. 12—17.

Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Крушельницький В. В. Оптимізація

перехідного процесу пуску механізма переміщення мостового крана за критерієм середньоквадратичного значення зусилля у мостовій балці // Підйомно-транспортна техніка. 2015. №3. С. 27—35.

Комаров М. С. Динамика грузоподъемных машин. Москва. Машгиз. 1953. 188 с.

Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Крушельницький В. В. Аналіз динамічних

моделей руху мостового крана при горизонтальному переміщенні // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. 2015. № 85. С. 5—13.

Крицштейн А. М. Электрические машины: методические указания. Ульяновск. УлГТУ. 2003. 51 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.