ВПЛВ ПАРАМЕТРІВ ПЛАВАЮЧОЇ ФОРСУНК-ЗМІШУВАЧА НА ПОТУЖНІСТЬ НАСОСА ПР ВРОБНЦТВІ ДЗЕЛЬНОГО БІОПАЛВА

Г. А. Голуб, Я. Д. Ярош, М. Ю. Павленко, В. В. Чуба

Анотація


Приведено результати експериментальних досліджень впливу конструктивних параметрів обладнання для виробництва дизельного біопалива на  споживану  потужність насоса для перемішування рослинної олії при використанні плаваючої форсунки-змішувача. Отримано математичну модель, яка дозволяє розрахувати споживану потужність залежно від зазору між дисками, частоти обертання насоса та глибини занурення.

Встановлено залежність споживаної потужності плаваючої форсунки-змішувача від зазору між дисками та глибини занурення.

Аналіз показав, що із збільшенням зазору між дисками споживана

потужність зменшується, що пояснюється зменшенням енерговитрат електродвигуна, що обертає насос, через зменшення втрат опору при проходженні емульсії через форсунку- змішувач.

Досліджено залежність споживаної потужності плаваючої форсунки-змішувача від глибини занурення та зазору між дисками.

Встановлено,  що  зі  збільшенням  глибини  занурення  плаваючої форсунки-змішувача споживана потужність насоса збільшується,

що пояснюється збільшенням енерговитрат електродвигуна, що

обертає насос, через збільшення гідростатичного тиску.

Отримано залежність споживаної потужності плаваючої форсунки-змішувача від частота обертання насоса та зазору між

дисками.  Встановлено,  що  із  збільшенням  частоти  обертання

насоса  споживана  потужність  збільшується,   що   пояснюється зростанням енерговитрат електродвигуна за рахунок збільшення

продуктивності насоса.

Експериментально встановлено, що мінімальна споживана потужність досягається при значенні величини зазору між дисками форсунки 6,6 мм, частоті обертання насоса 96 об./хв. та нульовій глибині занурення і становить 230 Вт. При збільшенні частоти обертання насоса до 896 об./хв., зменшенні зазору між дисками до 2,2 мм та максимальній глибині занурення споживана потужність становить 2159 Вт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голуб Г. А., Павленко М. Ю., Чуба В. В. Взаємозв’язок потужності насоса для перемішування рослинної олії та параметрів дискового змішувача // Науковий

вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2016. Вип 240. С. 343—347.

Голуб Г. А., Павленко М. Ю. Взаємозв’язок потужності насоса та параметрів гідрореактивної мішалки при перемішуванні ріпакової олії // Науковий вісник

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія:

техніка та енергетика АПК. Київ. 2014. Вип. 196. Ч. 1. С. 60—65.

Голуб Г. А., Павленко М. Ю. Випробування гідрореактивного змішувача при

виробництві дизельного біопалива // Техніко-технологічні аспекти розвитку та

випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2014. Вип. 18 (32). Кн. 2. С. 350—355.

Голуб Г. А., Кухарець С. М., Осипчук О. Ю., Павленко М. Ю. Дослідження

енергетичної ефективності циркуляційних реакторів-розділювачів // Техніко- технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2015. Вип. 19(33). С. 276—282.

Павленко М. Ю., Голуб Г. А. Енергетичні показники процесу етерифікації ріпакової олії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і

природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2013.

Вип 185. Ч. 3. С. 91—100.

Павленко М. Ю., Осипчук О. Ю. Питома енергоємність виробництва дизельного біопалива з використанням гідромеханічного перемішування //

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування

України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2015. Вип. 224. С. 224—228.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.