ТЕОРЕТЧНЙ АНАЛІЗ ДІАГНОСТЧНХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ССТЕМ ТА АГРЕГАТІВ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ ЧУТЛВОСТІ

В. В. Аулін, А. В. Гриньків

Анотація


Аналіз діагностичних параметрів дає можливість якісно керувати технічним станом систем та агрегатів і засобів транспорту в цілому, тому для вирішення питань аналізу діагностичної інформації запропоновано реалізувати та узагальнювати їх у вигляді діагностичних рядів. Дане представлення сформоване на основі періодичного контролю систем та агрегатів засобів транспорту.

Аналіз діагностичних рядів полягає у проведенні операції екстраполяції. Самі діагностичні параметри запропоновано представляти у вигляді адитивної моделі, що поєднує його регулярну та ймовірнісну складові. Виходячи з представлень даної моделі та сформованої процедури згладжування для п'яти та семи точок діагностичних параметрів стає можливим отримувати тренд їх зміни. Теоретично відображено аналіз діагностичних параметрів не за числовими їх значеннями, а за різницею зміни їх

функцій. На основі даних досліджень запропоновано використовувати сенсистив в якості локального аналізу діагностичних параметрів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кузьменко А. Г. Теоретическая и экспериментальная трибология. В 12 т. Т. 7. Надежность узлов трения по прочности и износу: монография. Хмельницкий. ХНУ. 2011. 391 с.

Захарин Ф. М., Юсупов Р. М., Городецкий В. ?., Пономарев В. М. Прямые и обратные задачи теории чувствительности // АН СССР. Техническая кибернетика. 1971. № 5. С. 177—187.

Юсупов Р. М. Элементы теории испытания и контроля технических систем: монография. Ленинград. Энергия. 1978. 420 с.

Аулин В. В., Гринькив А. В., Лысенко С. В. Связь информационной энтропии с показателями надежности агрегатов и транспортных средств // Материалы Х международной заочной научно-технической конференции "Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств: эксплуатация и развитие автомобильного транспорта". 2015. Ч. 2. С. 33—44.

Гриньків А. В. Використання методів прогнозування в керуванні технічним станом агрегатів та систем транспортних засобів // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. 2016. 29. С. 25—32.

Аулін В. В., Гриньків А. В. Методика вибору діагностичних параметрів технічного стану транспортних засобів транспортних засобів на основі теорії сенситивів // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2016. № 5. С. 109—117.

Аулин В. В., Гринькив А. В. ?спользование теоретико-информационного подхода для анализа технического состояния топливной системы автомобіля // Motrol. Journal According of the Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2016. Vol. 18. № 2. P. 63—69.

Аулін В. В., Гриньків А. В. Проблеми і задачі ефективності системи технічної експлуатації мобільної сільськогосподарської і автотракторної техніки // Вісник житомирського державного технологічного університету. Секція: технічні науки. 2016. №2 (77). С. 36—41.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.