ОПТМІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ МЕХАНІЗМОМ ПІДЙОМУ ВАНТАЖУ ПР ПІДЙОМІ ТА ОПУСКАННІ ВАНТАЖУ НА ТРАНСПОРТНЙ ЗАСІБ

В. С. Ловейкін, Ю. О. Ромасевич

Анотація


На основі багатоетапної математичної моделі системи „механізм підйому вантажу – вантаж – транспортний засіб” виконана постановка оптимізаційної задачі. У задачі використано декілька критеріїв: інтегральний та термінальні. Інтегральний критерій відображає енергетичні та динамічні небажані характеристики системи, які нелінійно залежать від її узагальнених координат. Показано, що вибором крайових умов руху можна досягти абсолютних мінімумів термінальних критеріїв. Встановлено, що за умовою Лежандра інтегральний критерій може досягати мінімуму. Аналіз поставленої оптимізаційної задачі показав, що необхідно розв’язати нелінійне рівняння Ейлера-Пуассона. У роботі запропоновано знайти наближений розв’язок задачі використовуючи метод коллокацій. В якості базисної функції, на якій шукається наближений розв’язок задачі, використаний поліном, що задовольняє крайові умови руху системи та містить вільний параметр. У роботі було знайдено значення вільного параметра, для чого вихідна задача зведена до кубічного алгебраїчного рівняння. Його розв’язок знайдено методом Кардано. Знайдений наближений розв’язок оптимізаційної задачі дозволив отримати залежності, які описують енергетичні, динамічні на кінематичні функції системи „механізм підйому вантажу – вантаж – транспортний засіб”. Вони характеризуються плавністю зміни у часі, що покращує ефективність експлуатації вантажопідйомної машини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Комаров М. С. Динамика грузоподъемных машин. Москва. Машиностроение. 1969. 206 с.

Лобов Н. А. Динамика грузоподъемных кранов. Москва. Машиностроение. 1987. 160 с.

Казак С. А. Динамика мостовых кранов. Москва. Машиностроение. 1968. 331 с.

Гайдамака В. Ф. Грузоподъемные машины. Киев. Вища школа. 1989. 328 с.

Гохберг М. М. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин. Москва. Машиностроение, 1969. 520 с.

Будиков Л. Я. Многопараметрический анализ динамики грузоподъемных кранов мостового типа. Луганск. ?зд-во ВУГУ. 1997. 210 с.

Подоляк О. С. ?сследование динамических нагрузок при подъеме груза с жесткого основания автомобильным краном. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2009. №1/5(37). С. 43—47.

Hanjun Pu, Xiaopeng Xie, Guangchi Liang, Xiangyong Yun, Haining Pan. Analysis for dynamic characteristics in load-lifting system of the crane. Procedia Engineering. 2011. №16. P. 586—593.

Герасимяк Р. П., Лещëв В. А. Анализ и синтез крановых электромеханических систем. Одесса. СМ?Л. 2008. 192 с.

Ловейкін В. С., Нестеров А. П. Динамічна оптимізація підйомних машин. Харків. ХДАДТУ. 2002. 285 с.

Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О., Голдун В. А. Математическое моделирование системы „механизм подъема груза – груз – транспортное средство” // Мotrol. 2014. Vol 16. No 3. Lublin. P. 103—109.

Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О. Динаміка і оптимізація режимів руху мостових кранів: монографія. Київ. Компрінт. 2016. 314 с.

Ловейкін В. С., Голдун В. А. Оптимізація режиму підйому вантажу з транспортного засобу. 75 науково-практична конференція Київського національного університету будівництва і архітектури. м. Київ. 15-18 квітня 2014 року: тези доповідей. Київ. 2014. С. 28—30.

Ловейкін В. С. Расчеты оптимальных режимов движения механизмов строительных машин. Киев. УМК ВО. 1990. 168 с.

Петров Ю. П. Вариационные методы теории оптимального управления. Ленинград. Энергия. 1977. 280 с.

Вербжицкий В. М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения). Москва. Директ-Медиа. 2013. 400 с.

Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. Москва. Наука. 1977. 872 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.