Вплив сезонних факторів на продуктивність телиць молочних порідДмитро Костянтинович Носевич, Ірина Миколаївна Вербельчук

Анотація


Вивчали особливості росту телиць української чорно-рябої молочної породи у різні пори року та в залежності від сезону народження. Вирощували телиць холодним методом. В молочний період (2 місяці) згодовували молоко і передстартерний комбікорм. У післямолочний період – використовували загальнозмішаний раціон. Середньодобові прирости телиць становили: 0-3 міс. – 850 г, 3-6 міс. – 1100 г, 6-9 міс. – 1000 г, 9-12 міс. – 950 г, 12-15 міс. – 700 г. Встановлено, що найшвидше збільшували живу масу телиці, народжені весною. У віці 3 місяців вони переважали тварин з інших груп на 10,3-14,4 кг. У віці 9 місяців – були більшим на 9,1-27,2 кг, а в річному – на 9,3-36,6 кг. Дещо гірше росли телички літніх місяців народження. Найменшу живу масу впродовж вирощування мали телички, народжені зимою. Під час дослідження швидкості росту телиць у різні пори року встановлено, що на першому місяці найгірше росли телички взимку. Їх середньодобовий приріст був меншим, ніж в інші пори року на 24 %. З весни по осінь середньодобовий приріст теличок до одного місяця був відносно сталим. Весною найгірше ростуть телиці на третьому місяці вирощування. Це спричинено незадовільною адаптацію до післямолочного раціону внаслідок попередньої затримки в рості. В теплу пору року зменшують швидкість росту телиці віком 9 і 12 місяців.

 

The issue of discovering the optimal calf birth season is often raised in cattle breeding. This is due to the fact that the season combines a number of environmental factors that affect mothers and their offspring. Among them, the quality and fodder of the diet, climate change and microclimate of the premises, peculiarities of metabolic processes and hormonal activity in the organism of animals during the year. In dairy cattle breeding it is difficult to optimize the calving season. This is due to the need for steadiness in milk production throughout the year. It is not relevant to choose the season of the calving of breeding stock, but to study the characteristics of calves' growth during the year and to clarify the programs for raising young animals.

For the study, heifers of Ukrainian black-spotted diary breed (n = 143) were selected at PJSC «Agrofort» of Kagarlytsky District, Kyiv region. Animals were divided into 4 groups, depending on the season of birth. Heifers were grown by means of a cold method. In the pre-weaning period (2 months), the heifers were kept in individual cages, and further animals were placed in group cages and yards. They studied the characteristics of heifers’ growth in different seasons of the year and depending on the season of birth. In the pre-weaning period, milk and fodder-starter was given. After the pre-weaning period, a mixed diet was used. Average daily gain of heifers was: 0-3 months. - 850 g, 3-6 months. - 1100 g, 6-9 months - 1000 g, 9-12 months. - 950 g, 12-15 months - 700 g. It was discovered that the heifers, born in spring, had the fastest weight gain. At the age of 3 months they superseded animals from other groups by 10.3-14.4 kg. At the age of 9 months, they were heavier by 9.1-27.2 kg, and at the age of one year - by 9.3-36.6 kg. The heifers of the summer months of birth had a little worse growth. The smallest live weight during growing was noticed at heifers born in the winter.

During the study of the rate of growth of heifers in different seasons, it was discovered that in the first month of life, heifers were growing the worst in winter. Their average daily growth was lower than in other times of the year by 24%. From spring to autumn, the average daily growth of heifers before one month of age was relatively stable.

In the spring, heifers grow the worst in the third month of growing. This is due to unsatisfactory adaptation of calves born in the winter to a post-dairy diet. During the warm season, the growth rate of heifers at the age of 9 and 12 months is reduced.

The main problem of cold growing is the high consumption of energy for heating the body by diary calves in winter. In this regard, they reduce the growth rate by 24%. To compensate for energy losses in winter, calves up to 2 months of age need to have an increased level of energy supply.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Базишина, І. Для раціонального відтворення. Тваринництво України. 2008. № 12. С. 15–17.

Михальченко, С. А., Фадеєнко, Я. Ю. Ефективність вирощування ремонтних телиць за різних сезонів народження. Науково-технічний бюлетень ІТ НААН. 2016. № 115. С. 144–148.

Коваль, Т. Вплив паратипових чинників на відтворну здатність корів української червоної молочної породи. Матеріали VІ конференції молодих вчених та аспірантів. Київ: Аграрна наука. 2008. С. 45–47.

Рєзнікова, Н. Л. Вплив сезону народження та першого отелення на основні селекційоновані ознаки молочних корів. Науковий вісник Асканія-Нова. 2009. №2/15. С. 89–97.

Davis Rincker, L. E., VandeHaar, M. J., Wolf, C. A., Liesman, J. S., Chapin, L. T., Weber Nielsen, M. S. Effect of intensified feeding of heifer calves on growth, pubertal age, calving age, milk yield, and economics. Journal of Dairy Science. 2011. Volume 94. Issue 7. P. 3554–3567. URL: https://doi.org/10.3168/jds.2010-3923.

Rauba, J., Heins, B. J., Chester-Jones, H., Diaz, H. L., Ziegler, D., Linn, J., Broadwater, N. Relationships between protein and energy consumed from milk replacer and starter and calf growth and first-lactation production of Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science. 2018. URL: https://doi.org/10.3168/jds.2018-15074.

Sieber, M., Freeman, A. E., Kelley, D. H. Effects of body measurements and weight on calf size and calving difficulty of Holsteins. Journal of Dairy Science. 1989. Volume 72. Issue 9. P. 2402–2410.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.