Зоотехнічні показники молодняку перепелів за використання у комбікормі різних джерел Мангану

М. І. Голубєв, Т. А. Голубєва, К. І. Махно

Анотація


Обґрунтовано доцільність застосування різних джерел Мангану у годівлі молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності. Встановлено, що додавання гліцинату Мангану у комбікорм перепелів за період вирощування 1-35 діб підвищує живу масу перепелів на кінець вирощування на 2,2 %, водночас збільшує їх передзабійну масу, масу непатраної, напівпатраної, патраної тушок.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко ?. А. ?спользование марганца аскорбината в кормлении цыплят-бройлеров / ?. А. Бойко, Н. В. Панина // Кормление сельськохозяйственных животных и кормопроизводство. – 2011. – № 12. – С. 39-48.

Ефективна годівля сільськогосподарської птиці / [Н. І. Братишко, І. А. Іонов, І. І. Ібатуллін та ін.]; За ред. І. А. Іонова. – К.: Аграрна наука, 2013. – 210 с.

Крижановска О. П. Гігієнічна оцінка та обґрунтування використання гліцинату марганцю при вирощуванні курчат-бройлерів: Автореф. дисс. … канд. вет. Наук: cпец. 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – 20 с.

Манукян А. В. Применение органических форм марганца и цинка в комбикормах для цыплят-бройлеров : дисс. ... канд. с.-х. наук : 06.02.02 / Манукян Аршак Вардгесович. – Сергиев Посад, 2008. – 131 с.

Міцик В. Ю. Мікроелементни в годівлі сільськогосподарських тварин / В. Ю. Міцик– К., 1962. – 166 с.

Науково-практичні рекомендації щодо застосування гліцинатів марганцю, заліза та кобальту в годівлі курчат-бройлерів / [М. О. Захаренко, Л. В. Шевченко, Д. А. Засєкін та ін.]. – К.: Видавничий центр НАУ, 2005. – 13 с.

Biological availability of manganese sources and effects of high dietary manganese on tissue mineral composition of broiler-type chicks / [Black J., Ammerman C., Henry P., Miles R.] // Poultry Science. – 1984. – Vol. 63 (10). – P. 1999-2006.

Baker D. H. Research Note: Efficacy of a Manganese-Protein Chelate Compared withthat of Manganese Sulfate for Chicks / D. H. Baker, K. M. Halpin // Poultry Science. – 1987. – Vol. 66 (9). – P. 1561-1563.

Strause L. Role of manganese in bone metabolism / Strause L., Saltman P. – ACS Symposium Series 354. – American Chemical Society: Washington. – 1987. – P. 46-55.

Underwood E. J. The mineral nutrition of livestock / E. J. Underwood, N. F. Suttle. –CABI Publishing, CAB International, Wallingford. – 1999. – 614 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.