Перетравність корму, баланс азоту та продуктивність курчат-бройлерів за випоювання різних доз підкислювача

Л. С. Дяченко, Є. В. Сиваченко

Анотація


Стаття оформлена за результатами актуальних досліджень, а саме, вивчення впливу підкислювачів, які лише в останні 10 років почали широко застосовуватися у птахівництві, на перетравність і засвоєння поживних речовин та продуктивність курчат-бройлерів. Мета роботи – у фізіологічному (обмінному) досліді, проведеному на фоні науково-господарського експерименту в умовах віварію Білоцерківського НАУ на 6 групах (по 100 голів у групі) курчат-бройлерів кросу «Кобб-500», дослідити вплив випоювання з водою різних доз пікислювача FRA LBB DRY та антибіотику Норфолк на перетравність поживних речовин, баланс азоту та продуктивність птиці. При цьому, одна група була контрольною, а п’ять дослідних, з яких 2, 3, 4 і 5-а отримували підкислювач у дозах 1,0; 1,33; 1,66 і 2,0 мл/л, а 6-а – антибіотик у дозі 1мл/л  води).

Як показали дослідження, за перетравністю сирого протеїну бройлери 2–5-ї дослідних груп переважали контрольних аналогів на 4,7–6,4 % (Р≤0,05), сирого жиру − 3,3−4,2 % (Р≤0,05), сирої клітковини − 3,4−4,2 % (≤0,01) і БЕР – на 2,1−6,6 % (Р≤0,05).

Баланс азоту був додатнім у всіх піддослідних групах, проте у курчат-бройлерів 2−5-ї дослідних груп, порівняно з контролем, щодобові відкладення азоту були вищими на 3,4−6,7 % (Р≤0,05).

Перетравність і засвоєння поживних речовин у бройлерів 6-ї дослідної групи за випоювання їм антибіотику займали проміжне місце серед показників птиці дослідних груп за додаванням до води підкислювача.

Покращення перетравності поживних речовин і балансу азоту за випоювання підкислювача зумовило підвищення збереженості поголів’я птиці у 2−5-й дослідних групах на 5,4-6,9 %, середньодобових та абсолютних приростів живої маси на 3,5−4,2 %, Європейського індекса ефективності – на 31,7–49,8 од. та водночас зменшення затрат кормів на приріст на 2,7–4,3 %.

Отже, за впливом на перетравність поживних речовин, балансом азоту та продуктивністю курчат-бройлерів, підкислювачі переважають антибіотики. За випоювання з водою оптимальною дозою підкислювача FRA LBB DRY є 1,33мл/л. У подальшому необхідно дослідити вплив підкислювача на якість м’яса.


Повний текст:

PDF

Посилання


. Околелова, Т. М. Препарат Форми в комбикормах для бройлеров [Текст] / Т. М. Околелова, А. С. Кузнєцов, В. С. Савченко // Ефективне птахівництво. – 2010. – № 4. – С. 37–39.

Свеженцов, А. ?. Нетрадиционные кормовые добавки для животных и птицы [Текст] / А. ?. Свеженцов, В. Н. Коробко. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 2004. – 296 с.

Отченашко, В. В. Використання молочної кислоти у тваринництві [Текст] : [науково-практичні рекомендації] / В. В. Отченашко. – Київ, 2012. – 46 с.

Кузьменко, Л. М. Ефективність використання нового препарату – підкислювача кормів із вмістом хелатних сполук мікроелементів – у годівлі молодняку свиней [Текст] / Л. М. Кузьменко, О. О. Висланько, І. Б. Баньковська // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. –№ 4. С. 81–85.

The use of organic acids to combat Salmonella in poultry: a mechanistic explanation of the efficacy [Text] / F. Van Immerscel, J. B. Russell, V. D. Flythe [et al.] // Avian Pathology. – 2006. – Vol. 35. – P. 182–188.

Tung, S. M. Critical Review of Acidifiers / C. M. Tung, J.E. Pettigrew. – University of Illinois: department of animal sciences, 2006. – 48 p.

Коцюмбас, І. Я. Проблеми використання антимікробних препаратів для стимулювання росту продуктивних тварин та альтернативи їх застосуванню [Текст] / І. Я. Коцюмбас, В. М. Гунчак, Т. І. Стецько. // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – 2013. – Вип. 14. – № 3–4. – С. 381–389.

Samudovska, A. Effect of water acidification on performance, carcass characteristic andsome variables of intermediary metabolism in chscks [Text] / A. Samudovska, M. Demeterova // Acta Veterinaria (Beograd). – 2010. – Vol. 60. (№ 4). – Р. 363–370.

Thyroid Activity, Some Blood Constituents, Organs Morphology and Performance of Broiler Chicks Fed Supplemental Organic Acids [Text] / S. A. Abdel-Fattah, M. H. El-Sanhoury, N. M. El-Mednay and F. Abdel-Azeem // International Journal of Poultry Science. – 2008. – Vol. 7 (3) – P.215–222.

Методика исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы [Текст] / [?. А. Егоров, Т. М. Околелова, А. В. Езерская и др.]. – М.: ВН??Т?П, 2000. – 44 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.