Вміст Феруму та Купруму в сироватці крові поросят за використання вітаміну Е та комплексу мікроелементів

Т. С. Токарчук, В. В. Данчук

Анотація


Сучасні технології ведення свинарства, раннє відлучення поросят вимагають постійного підвищення якості лікувально-профілактичної роботи. Під час вирощування поросят, технологія вимагає використання різних мінерально-вітамінних препаратів у вигляді випойок та ін’єкцій. Невивченим залишається питання дослідження вмісту Феруму та Купруму у сироватці крові поросят за використання їм випойки нанопрепарату вітаміну Е та різних доз нанопрепарату мікроелементів із вмістом Цинку, Феруму та Германію.

Метою досліджень було встановлення концентрації Феруму та Купруму у сироватці крові поросят за умов випоювання їм нанопрепарату вітаміну Е та внутрішньом’язового введення різних доз нанопрепарату мікроелементів. Вміст Феруму та Купруму у сироватці крові свиней визначали за допомогою атомно-абсорбційної спектроскопії.

Експериментально встановлено, що за дворазового введення нанопрепарату мікроелементів, у сироватці крові поросят підвищується вміст Феруму на 28 добу життя на 26,0–58,5% та на 35 добу життя на 25,0–62,8%. Вміст Купруму за дії досліджуваних факторів у сироватці крові достовірно не підвищувався. За випоювання нанопрепарату вітаміну Е, вміст Феруму та Купруму у сироватці крові свиней був на рівні контролю. Перспективним напрямком дослідження є становлення впливу нанопрепарату вітаміну Е та різних доз нанопрепарату мікроелементів на показники антиоксидантного статусу у сироватці крові поросят.


Повний текст:

PDF

Посилання


Герасименко, В. Г. Влияние различных уровней минерального питания на биохимические показатели и продуктивность животных [Текст] : дис. на соиск. учен. степени доктора биол. наук: спец. 03.00.04 “биохимия” / В. Г. Герасименко. – Львов, 1981. – 367 с.

Снітинський, В. В. Біологічні аспекти вільнорадикального окислення у сільськогосподарських тварин у зв’язку з фізіологічним станом і вмістом цинку у раціоні [Текст] / В. В. Снітинський, І. З. Гложик, В. В. Данчук // Фізіол. журнал. – 2002. – Т. 48, № 2. – С. 191– 192.

Левченко, В. І. Анемія у телят [Текст] / В. І. Левченко, В. М. Соколюк, В. П. Москаленко // Ветеринарна медицина України. – 1997. –№ 7. – С. 30–31.

Данчук, В. Профілактика анемії у новонароджених поросят [Текст] / В. Данчук // Тваринництво України. – 2002. – №2. – С. 23–25.

Веред, П. І. Обмін заліза у поросят при використанні антианемічних препаратів вітчизняного та закордонного виробництва [Текст] / П. І. Веред, В. Г. Герасименко, В. С. Бітюцький// Матеріали науково–практичної конференції «Проблеми становлення галузі тваринництва в сучасних умовах». – Вінниця, 2005. – С. 155–160.

Мельниченко, О. М. Теоретичні і практичні аспекти біотехнології виробництва мінерально-вітамінних препаратів та вивчення їх впливу на гомеостаз і продуктивність молодняку сільськогосподарських тварин: дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-х. наук [Текст]: спец. 03.00.20 – біотехнологія / О. М. Мельниченко. – Біла Церква. – 2009. – 307 с.

Хавезов, О. Атомно-абсорбционный анализ [Текст] / О. Хавезов, Д. Цалев. – Л.: Химия, 1983. – 144 с.

Меркурьева, Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных [Текст] / Е. К. Меркурьева. – М.: Колос, 1970. – 422 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.