Морфологічні та біохімічні показники крові самок страусів у період яйцекладки за різних рівнів лізину у комбікормах

Н. М. Федорук

Анотація


Сучасний стан страусівництва в Україні вимагає проведення поглиблених досліджень метаболічного статусу у організмі цієї птиці за різних рівнів годівлі.

Експериментально встановлено, що від вмісту лізину у складі комбікормів залежить концентрація гемоглобіну у самок страусів у період яйцекладки. У контрольної птиці вміст гемоглобіну був на рівні 133.1 г/л. Виявлено, що за використання у складі комбікормів 1,1% лізину, зростає вміст гемоглобіну у крові птиці дослідної групи. Різниця із контролем становила 7,7% (р≤0,01).

В організмі самок страусів у період яйцекладки, за використання комбікорму із вмістом лізину 1,1% підвищується анаболізм білка, що підтверджується тенденцією щодо зростання активності аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, вмісту загального білка та зниженням концентрації сечової кислоти у сироватці крові.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сахацький, М. І. Наукове забезпечення страусівництва в Україні [Текст] / М. І. Сахацький // Сучасне птахівництво. – 2007. – № 8-9 – С. 31-37.

Борисенко, В. Г. Амінокислотне живлення в птахівництві і фактори його покращення [Текст] / В. Г. Борисенко, К. Ю. Ястребов, І. А. Іонов //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали V Укр. конф. по птахівництву з міжнарод. участю) / Інститут птахівництва УААН. – Харків, 2004. – Вип. 55. – С. 196-199.

Ібатуллін, І. І. Годівля сільськогосподарських тварин [Текст] / І. І. Ібатуллін, Д. О. Мельничук, Г. О. Богданов та ін. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 616 с.

Северьянова, Л. А. Современные представления о действии аминокислоты L-лизина на нервную и иммунную регуляторные системы [Текст] / Л. А. Северьянова, М. Е. Долгинцев // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2007. – №2. – С. 67-79.

Лабораторные методы исследования в клинике [Текст] / [Меншиков В. В., Делекторская Л. Н., Золотницкая Р. П. и др.] под. ред. В. В. Меншикова. – М.: Медицина, 1987. – 368 с.

Махонько, А. В. Таблицы для определения цветного показателя и содержания гемоглобина в эритроците сельскохозяйственных животных [Текст] /А. В. Махонько, В. Г. Герасименко. – К.: Урожай, 1974. – 144 с.

Lowry, O. H. Protein meashurement with the Folin phenol refgent [Text] / O. H. Lowry, N. I. Rosenbrough, A.L. Farr // J. Biol. Chem. – 1951. – Vol. 193. – P. 265-315.

Reitman, S. A colorimetric method for the determination of serum glutamic oxalacetic and glutamic pyruvic transaminases [Text] / Reitman S., Frankel S..// Amer. J. Clin. Pthol. – 1957. – Vol. 28. – P. 56-59.

Інструкція до набору реактивів для визначення сечової кислоти в біологічних рідинах (кат. № НР017.01.) [Текст] Затверджена Інститутом АМН України від 10 жовтня 2003 року. – К., 2003. – 3 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.