Гістоструктура щитовидної залози свиней червоної білопоясої породи

В. М. Волошук, Л. В. Флока

Анотація


Наведено результати досліджень гістоструктури щитовидної залози свиней червоної білопоясої породи за різних умов годівлі. Для цього піддослідних свинок було розділено на три групи: І група – годівля за нормою; ІІ група – годівля на 25 % вище норми; ІІІ група – годівля на 25 % нижче норми. Щитовидні залози для досліджень відбирали під час забою свиней у віці 2, 4, 6 місяців і за досягнення живої маси 120 кг.

Забивали піддослідних тварин вранці до годівлі. Результати досліджень гістологічних структурних елементів щитовидної залози піддослідних свиней свідчить, що різні рівні годівлі позначилися на функціональному стані щитовидної залози. У свинок за досягнення живої маси 120 кг діаметр фолікулів щитовидної залози складав 122,7 ± 4,1мкм – у разі годівлі за нормою; 128,7 ± 4,5 мкм – у разі годівлі на 25 % вище норми; 118,4 ± 4,3 мкм – у разі годівлі на 25 % нижче норми. Дослідження висоти фолікулярного епітелію щитовидної залози в усіх піддослідних тварин зростає до 4-місячного віку, після чого настає його поступове зниження.

Особливо різке збільшення висоти фолікулярного епітелію відмічено у свинок інтенсивного рівня годівлі. На основі одержаних даних можна відзначити, що у свинок у разі годівлі на 25 % вище норми, активність щитовидної залози значно вища.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гистология, эмбриология, цитология [Текст] : учебник / Ю. ?.Афанасьев, Н. А.Юрина, Е. Ф.Котовский [и др.]; Под ред. Ю. ?.Афанасьева, Н. А. Юриной. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 800с.

Кащенко, С. А. Гистология, цитология и эмбриология. Часть ІІ [Текст] / С. А.Кащенко, ?. В.Бобрыщева. – Луганск: ?зд-во «Ноулидж», – 2013. – 228с.

Котова Г. А. Современные методы исследования щитовидной железы [Текст] / Г. А. Котова // Проблемы эндокринологии. 1990. – Т.36. – №3. – С. 42-45.

Меркулов, Г. А. Курс патогистологической техники / А. Б. Меркулов. – Л.: Медицина, 1969. – 422 с.

Никишин, Д. В. Морфология и методы исследования щитовидной железы. Методические рекомендации [Текст] / Д. В. Никишин // Пенза ??Ц ПТУ. 2008. - 63с.

Пилов, А.X. Патогистологический анализ морфологии щитовидной железы свиней [Текст] / А. X. Пилов, А. А. Пилов, А. X. Гузеев // Астраханский медицинский журнал. 2007. - №1. - С. 147.

Пилов, А. Х. Морфофункциональная характеристика щитовидной железы домашних животных в условиях Центральной части Северного Кавказа [Текст] : дисс ... доктора биологических наук : 16.00.02. / Пилов Ауес Хусенович.- Нальчик, 2003.– 242 с.

Рожков, І. М. Методичні рекомендації до виготовлення гістологічних препаратів ендокринних органів [Текст] / Рожков І. М. – Миколаїв: МДУ ім. Сухомлинського, 2004. – 28 с.

Щитовидная железа. Фундаментальные аспекты [Текст] / Под ред. проф. А. ?. Кубарко, проф. S. Yamashita. – Минск:Нагасаки. – 1998. – 368с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.