Морфологічні особливості бджолиного обніжжя з Salix L.

Л. О. Адамчук, О. І. Акульонок

Анотація


Константність морфологічних ознак бджолиного обніжжя різних видів рослин є передумовою дослідження морфометричних параметрів пилкових грудочок зібраних бджолами з продуктивних пилконосів. Актуальність цього напрямку наукової роботи у бджільництві зумовлює можливість використовувати отримані результати для поліпшення технології промислового одержання пилку та перги. Метою дослідження було встановити морфометричні параметри пилкової грудочки, зібраної бджолами з видів Salix L. Зразки бджолиного обніжжя відібрали у Сквирському, Баришівському, Рокитнянському, Іванківському районах Київської області, Україна, з 01.04 по 15.04.16 р. Ідентифікацію бджолиного обніжжя проводили методом пилкового аналізу, виявили – S. caprea L., S. aurita L., S. cinerea L. Морфометричні вимірювання проводили в лабораторії інституту збереження агробіорізноманіття та біологічної безпеки, при Словацькому аграрному університеті в Нітрі, на приладах: ANG 100C (Ахis), Zeiss SteREO Discovery V20, Nicolet 6700 FT-IR Spectrometer, Lovibond SP62 S/N 044929. Для комп’ютерної обробки даних використовували Ascension Waves Vision та Microsoft Office Excel – 2010. Встановлено, що для гомогенної пилкової грудочки, зібраної бджолами з видів Salix L., характерне: довжина – 2,92 ± 0,453 мм, ширина – 2,36 ± 0,444 мм, маса – 7,04 ± 2,045 мг. Колірним моделям монофлорного обніжжя з видів Salix L. властиві параметри: L – 56,18 ± 0,345, a – 7,92 ± 0,210, b – 26,79 ± 0,368 одиниць. Отримані результати дослідження дають можливість ідентифікувати ботанічне походження бджолиного обніжжя методом спектрометрії та можуть бути використані для оцінювання якості обніжжя за морфометричними параметрами. У перспективі необхідно провести аналогічні дослідження бджолиного обніжжя, отриманого з високопродуктивних пилконосних видів рослин.


Повний текст:

PDF

Посилання


Адамчук, Л. О. Класифікаційні ознаки бджолиного обніжжя [Текст] / Л. О. Адамчук // Тваринництво України. – 2013. – Вип. 5. – С. 16-21. doi:TvUkr_2013_5_7.pdf

Адамчук, Л. А. Сформированность – показатель качества обножки [Текст] / Л. А. Адамчук // Пчеловодство. – 2013. – Вып. 6. – С. 56–57.

Алєксєєнко, Ф. М. Виробнича енциклопедія бджільництва [Текст] / Ф. М. Алєксєєнко, І. А. Бабич, Л. І. Дмитренко, О. Г. Мегедь, В. А. Нестерводський, Я. М. Савченко. – К.: Урожай, 1966. – 500 с.

Броварський, В. Д. Бджолине обніжжя, виробництво та зберігання. Монографія. [Текст] / В. Д. Броварський, І.І. Головецький, О. М. Лосєв, С. М. Величко, Л. О. Адамчук, М. М. Степанюк. – К.: ФОП І. С. Майданченко, 2009. – 76 с.

Броварський, В. Д. Класифікація пилкових зерен за морфологічними ознаками [Текст] / В. Д. Броварський, Л. О. Адамчук // Біоресурси і природо-користування. – 2011. – Вип. 1–2. – Т. 3. – С. 101–104.

Гречка, Г. М. Сучасний медозбір і його використання бджолиними сім’ями [Текст] / Г. М. Гречка // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011 – 3 – С. 63–67.

Прибылова, Е. П. Пыльцевые ресурсы пойменных фитоценозов юго-востока Рязанской области [Текст]: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.05 / Е. П. Прибылова. – Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина. – Саранск, 2004. – 22 с.

Grygorieva, O. Pollen and bee pollen features of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) [Text] // Grygorieva O., Nikolaieva N., Brindza J., Klymenko S. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. –2015. – Вип. 223. – С. 35–40.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.