М’ясна продуктивність бугайців за різної швидкості росту

Ю. І. Токар

Анотація


Досліджено ознаки м’ясної продуктивності 18-місячних бугайців української м’ясної породи, залежно від їх середньодобових приростів у періоди від 8 до 12, від 12 до 15 і від 15 до 18 місяців. Установлено, що бугайці, які мають середньодобові прирости більші середніх по стаду у віці 18 місяців, характеризуються значно кращою м’ясною продуктивністю. Краща швидкість росту бугайців суттєво підвищує вихід туш і не збільшує частку внутрішнього жиру. Зростання середньодобових приростів бугайців сприяє збільшенню у тушах виходу м’якуша, у т. ч. вищого і першого сортів, зменшенню − сухожилок і зв'язок та кісток.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кравченко, Н. А. К обоснованию создания желательного типа мясного скота для интенсивного мясного скотоводства [Текст] / Н. Кравченко, П. Погребняк: Теория и практика использования импортного скота мясных пород / Сб. науч. тр. Опытной станции мясного скотоводства УСХА. – К.: УСХА, 1974. – Вып. 4. – С. 14-24.

Угнівенко, А. М. Селекційні методи створення та удосконалення української м’ясної породи великої рогатої худоби [Текст]: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» / А. Угнівенко. – К., 1999. – 36 с.

Угнівенко, А. М. Зв’язок між показниками спермо продукції, лінійного та вагового росту у плідників української м’ясної породи [Текст] / А. Угнівенко, Л. Коропець // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2001. - № 41. – С. 107-109.

Угнівенко, А. М. Селекція м’ясної худоби [Текст] / Монографія. Анатолій Угнівенко. К.: «Київська правда», 2009. – 207 с.

Угнівенко, А. М. Практикум із спеціалізованого м’ясного скотарства [Текст] // А. Угнівенко, Т. Антонюк, Л. Коропець. За заг. редакцією А. М. Угнівенка. – К.: «Аграрна освіта», 2010. – 260 с.

Угнівенко, А. М. Зв’язок між швидкістю росту племінних бугайців (батьків) і скороспілістю їх дочок [Текст] // А. Угнівенко // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – К.: 2013. – Вип. 190. – С. 348-351.

Угнівенко, А. М. Щодо скороспілості бугаїв м'ясних порід [Електронний ресурс] // А. Угнівенко: Вісник Сумського Національного аграрного університету. Серія «Животноводство». – 2014. – Вип. 2/1 (24). - С. 103-108. http://elibrary.ru/item.asp?id=22481064

Угнівенко, А. М. Щодо скороспілості бугаїв м'ясних порід [Текст] / А. Угнівенко // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – К.: 2015. – Вип. 205. – С. 411-420.

Угнивенко, А. Н. Каталог внутрипородных типов мясного скота [Текст] // А. Угнивенко, Д. Винничук, В. Ткачук и др. Под. ред. Лукиянчука В. Н., Плахотнюка В. Е. – К.: «Урожай»,1988. – 190 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.