Особливості обміну білка у організмі тільних корів та телят різних біогеохімічних зон за мікроелементозівV. Saulko, L. Dovga, А. Mazurkiewicz

Анотація


Мікроелементи як прямо, так і опосередковано впливають на обмін речовин у організмі тварин, зокрема, і на обмін білка. Тому, дослідження обміну білка в організмі тільних корів за мікроелементозів є актуальним. Метою даної роботи було дослідити особливості обміну білка у організмі тільних корів та отриманих від них новонароджених телят різних біогеохімічних зон за мікроелементозів.

Робота виконувалась на кафедрі фізіології, патофізіології та імунології Національного університету біоресурсів і природокористування України. Дослід проведено в господарствах п’яти областей України різних біогеохімічних зон на тільних коровах Голштинської породи віком 5-6 років. Дослідженнями встановлено, що за мікроелементозів тільних корів та отриманих від них телят залежно від біогеохімічної зони і провінції проходить зниження вмісту загального білка на 11,4-17 % (р < 0,01-0,001), активності АсАТ – на 16-40 % (р < 0,05-0,001), АлАТ – на 9-31 % та зростання вмісту сечовини у 1,6-2,2 рази (р < 0,001). Встановлені прямі кореляційні зв’язки вмісту Йоду із активністю аспартатамінотрансферази в сироватці крові тварин (r = 0,59; р < 0,01), вмісту Кобальту із вмістом загального білка (r = 0,44; р < 0,05), Купруму з активністю аланінамінотрансферази (r = 0,43; р < 0,05) та Мангану із вмістом сечовини (r = 0,48; р < 0,05). У тільних корів із клінічними проявами мікроелементозів вміст Цинку та Купруму обернено корелює (r = - 0,42-0,54; р < 0,05-0,01) із вмістом сечовини в сироватці крові та вмісту Плюмбуму та Кадмію (r = - 0,40; р < 0,05) із активністю АлАТ.

Ключові слова: обмін білка, амінотрансферази, сечовина, мікрроелементози, біогеохімічні зони


Повний текст:

PDF

Посилання


Avtcyn, A .P., Zhavoronkov, A. A., Rish, M. A., Strochkova, L. S. (1991). Mikroelementozi cheloveka: etiologiia, klassifikatciia, organopatologiia [Human microelementosis: etiology, classification, organopathology]. AMN SSSR. Moscow: Meditcina, 496.

Sudakov, M. O., Bereza,V. I., Pohurskyi, I. P. (1991). Mikroelementozy silskohospodarskykh tvaryn [Microelementosis of farm animals]. K.: Urozhai.144.

Kondrakhin, I. P. (1989). Alimentarnye i endokrinnye bolezni zhivotnykh [Alimentary and endocrine animal diseases]. Moscow: Agropromizdat, 256.

Levchenko, V. I., Vlizlo, V. V., Kondrakhin, I. P. (2002). Veterynarna klinichna biokhimiia [ Veterinary Clinical Biochemistry]. Bila Tserkva: BNAU, 400.

Saulko, V. V. (2016). Vmist mikroelementiv v syrovattsi krovi tilnykh koriv riznykh bioheokhimichnykh provintsii [The content of micronutrients in serum of the cows of separate cows of different biogeochemical provinces]. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Gzhytskoho (Vol. 18) (№ 3 (71)) (pp. 81-86). Lviv: LNUVMBT.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.