ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА БЕЗПЕКА ПТАХІВНЧХ ГОСПОДАРСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ



І. Kovaleva, P. Antonenko

Анотація


Антропогенне надходження полютантів у рослини
може проходити як повітряно-крапельним шляхом, так і за рахунок
поглинання з ґрунту, як наслідок підвищеного вмісту в ній доступних
рослинам сполук важких металів [5]. Рослини здатні накопичувати
мікроелементи та важкі метали в тканинах або на поверхні, при цьому
проявляючи себе проміжною ланкою у системі «ґрунт – рослини –
тварини». Відомо, що хімічний склад рослин залежить від складу ґрунту,
на якому проростають рослини, але не повторює його, тому що
рослини вибірково поглинають необхідні для себе елементи залежно від
фізіологічних та біохімічних потреб [8].
Зважаючи на те, що надходження хімічних елементів, в тому числі
ВМ у організм птиці відбувається разом із повітрям, питною водою та
значною мірою кормами [6], є необхідним проводити дослідження
(випробування) стосовно вмісту токсичних та ессенціальних
біомікроелементів у раціонах годівлі.
Наведено результати науково-виробничого досліду стосовно
соціально-гігієнічного моніторингу щодо виявлення критичних точок
вмісту сполук важких металів та селену в навколишньому середовищі,
а саме ґрунті, воді, кормах в умовах птахівничих господарств Одеської
області.
Встановлено, що ґрунти, вода і корми птахівничих господарств
не перевищують гранично допустимої концентрації за вмістом
токсичних та ессенціальних елементів. Вміст важких металів у
комбікормах тісно корелював із вмістом їх у воді (R = 0,98 p < 0,001) та
ґрунті (R = 0,34 p < 0,05), а найбільша кількість полютантів міститься
у соковитих кормах порівняно з грубими та концентрованими.
Ключові слова: важкі метали, ґрунт, вода, корми


Повний текст:

PDF

Посилання


Goncharuk, Ye. G., Bardov, V. G., Garkavii, S. I., Yavorovskii, O. P. et al.

(2006). Komunalna gіgіiena [Communal hygiene]. – Kуiv : Zdorov'ia, 792.

Efremov, I. V. (2008). Modelirovanie pochvenno-rastitelnyh sistem

[Modeling of soil-vegetation systems]. Moskva : izdatelstvo LKI, 152.

Bindich, T. Ju. (2000). Zakonomіrnostі zmіn osnovnih ґruntovih procesіv pіd

vplivom vazhkih metalіv [Patterns of changes in the main soil processes under the

influence of heavy metals]. Extended abstract of candidate`s thesis. Kharkiv, 20.

Nosko, B. S. (2008). Osoblivostі antropogennoi evoljucіi pozhivnogo

rezhimu chornozemіv [Features of anthropogenic evolution of the nutritional regime

of chernozem]. Visnik Harkivskogo nacionalnogo agrarnogo universitetu – History of

Kharkiv national agricultural university, 1, 79−84.

Bіlecka, E. M., Zubik, N. M. (2007). Gіgіienіchna ocіnka vmіstu

mіkroelementa selenu u vodі Dnіpropetrovskoi oblastі [Hygienic estimation of the

content of selenium micronutrient in the Dnipropetrovsk region water]. Dovkіllia ta

zdorovia – Environment and health, 1, 56 – 60.

Pervyshyna, H. H., Kirienko, N. N., Efremov, А. А., Hoholeva, О. V.

(2007). К вопросу миграции макро- и микроэлементов в системе «дикорастущее

лекарственное растение – продукт, содержащий БАВ» [On the issue of migration of

macro- and microelements in the system of "wild growing medicinal plant – a product

containing BAV"]. Materials of the All-Russian Conference "New achievements in

chemistry and chemical technology of plant raw materials", 184−188. doi :

http://www.chem.asu.ru/conf-2007/pdf/kniga2/sbornik_tezis-2007-kniga-II-184.pdf.

Vorokhta, Yu. М. (2007). Gіgіienіchna ocіnka vplivu mіneralnogo skladu

pitnih vod na zdorovia naselennia [Hygienic estimation of influence of mineral

composition of drinking water on population health]. Extended abstract of candidate`s

thesis. Kyiv, 22.

Kravchuk, A. O., Kadurin, S. V., Fedoronchuk, N. A. et al. Metodicheskie

aspekty geotoksikologii [Methodological aspects of geotoxicology]. Mineralni resursy

Ukrainy – Mineral resources of Ukraine, 2, 41−43.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.