Структурні зміни в органах і тканинах морських свинок при введенні суспензії з самок сетарійО. В. Журенко, Є. В. Кронглевський

Анотація


З’ясовано морфологічні зміни в органах і тканинах морських свинок при введенні суспензії з самок сетарій. Виходячи з отриманих результатів, можна зауважити, що при спонтанному зараженні тварин і за введення суспензії із сетарій лабораторним тваринам вплив паразита і суспензії був однаковий.

Повний текст:

PDF

Посилання


Горохов В. Эпизоотологическая ситуация по паразитарным болезням в России – экологический аспект / В.Горохов // Материалы IV Всероссийского Съезда Паразитологического общества при Российской академии наук «Паразитология в XXI веке – проблемы, методы, решения». – Санкт-Петербург: Лема, 2008. – С. 193―194.

Кіндя В.І. Вплив біолаву на протеолітичну активність ферментів печінки зростаючих норок: В кн.: матеріали конфер. “Проблеми відтворення, трансплантації та фізіології травлення тварин” / В.І.Кіндя. – Полтава. – 2000. – С. 149―150.

Кондрахин ?.П. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринари / Кондрахин ?.П.– М.: Агропромиздат, 1985. – 485 с.

Левченко В.І. Клінічна діагностика хвороб тварин / Левченко В.І., Судаков М.О., Мельник Й.Л. ; за ред. В.І.Левченка. – К. : Урожай. – 1995. – 368 с.

Мейер Д. /Ветеринарная лабораторная медицина. ?нтерпретация и диагностика. / Д. Мейер, Дж. Харви; пер. с англ. Л.А.Певницкого; под. ред. Ю.М.Кеда. – М.: Софион, 2007. – 456 с.

Наумычева М.?. Антигены Ascaris suum и аллергия при аскаридозе свиней : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра вет. наук: спец. «Паразитология» / М.?.Наумычева. – М., 1973. – 32 с.

Никонова Е.Б. Белковый обмен у норок и его коррекция на фоне нарушения минерального обмена: В кн.: материалы третьей Междунар. межвуз. конфер. “Предпосылки и эксперименты в науке” / Е.Б.Никонова. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 42―44.

Никонова Е.Б. Аланинаминотрансфераза сыворотки крови пушных зверей при нарушении минерального обмена: В кн.: материалы республ. научно-практич. конфер. “Достижения молодых ученых – аграрному производству” / Е.Б. Никонова, З.З. ?льясова. – Уфа, 2004. – С. 76―78.

Сетариоз животных в Украине / В.Ф.Галат, Н.М.Сорока, А.В.Березовский [и др.]// Ученые записки Витебской гос. акад. вет. мед. – 2004. – Т. 40.– Ч. 1.– С.187–188.

Сорока Н.М. Стан гуморального імунітету при хронічному сетаріозі великої рогатої худоби /Н.М.Сорока//Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2002. – № 1. – С. 109 – 111.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.