БІОМОРФОЛОГІЯ КІСТОК ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛОБА І М’ЯЗІВ, ЯКІ НА НЬОГО ДІЮТЬ, У ДЕЯКХ ВДІВ ПТАХІВ РОДН ПАСТУШКОВХ – FAMILA RALLIDAEО. П. Мельник, Н. В. Друзь

Анотація


На основі порівняльно-анатомічного аналізу викладено біоморфо-логічні особливості кісток тазостегнового суглоба і м’язів, які на нього діють, у деяких видів родини пастушкових. Визначено, що кістки, які формують тазостегновий суглоб у досліджених видів птахів відріз-няються за формою та розмірами. Внутрішня структура проксималь-ної половини стегнової кістки та ділянки суглобової западини серед досліджених видів родини пастушкових відрізняється як розташуванням трабекул компактної, так і губчастої речовини. Ступінь розвитку м’язів та м’язових груп, що діють на тазостегновий суглоб, в повній мірі залежить від ступеня навантаження на них під час стато-локомоції.


Посилання


Друзь Н. В. Біоморфологія кісток тазостегнового суглоба та м’язів, що

на нього діють, у деяких видів птахів: автореф. дис… к. вет. наук: спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / Друзь Наталія Віталіївна, НУБіП

України – К., 2014. – 23 с.

Мельник О. П. Биоморфология тазобедренного сустава некоторых

представителей отряда журавлеобразных / О. П. Мельник, Н. В. Друзь // Науч-ное и кадровое обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса: материалы междунар. науч. конф., 30 май. – 1 июн., 2013 г. : тезисы

докл. – Казань, 2013 г. – С. 262–265.

Фесенко Г. В. Анотований список українських наукових назв птахів

фауни України / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей. – К.: Львів. – 2002. – 44 с.

Baumel J. J. Nomina Anatomica Avium / J. J. Baumel, A. S. King,

A. M. Lucas, eds. – London: Acad. Press, 1979. – 637 p.

Fürbringer M. Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vögel / M. Fürbringer. – Amsterdam, Jena, 1888. – 1751 s.

Gadow H. Bronn's Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs. Anatomischer Theil / H. Gadow, E. Selenka.– Bd. 6. – Leipzig, 1891. – Vögel. 1. – 1008 s.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.