Фізіологічний стан та продуктивність бугайців на відгодівлі за корекції раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12)М. М. Змія, П. І. Головач

Анотація


Висвітлюються особливості впливу різних доз комплексу вітамі- нів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) на фізіологічний стан (кількість ери- троцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, гематокрит, вміст гемоглобіну, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), колірний показник) і продуктив- ність (загальний і середньодобовий приріст, інтенсивність і швидкість росту) бугайців на заключному етапі відгодівлі.

Ключові слова: бугайці, вітаміни групи В (В1,  В2, В5,  В6,  В10, В12), кількість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів,  гемогло-  бін, гематокрит, ШОЕ, маса тіла, приріст, інтенсивність росту, швидкість  росту

 


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Галяс В. Л. Біологічна роль вітамінів в організмі тварин: навчальний посібник / В. Л. Галяс, А. Г. Колотницький, О. М. Федець– Львів, 2006 – 79 с.

Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / под ред. А. П. Калашникова, ?. В. Фисинина, В. В. Щеглова, Н. ?. Клейменова – 3-е изд. – Москва, 2003. – 456 с.

Паєнок С. М. Вітаміни в тваринництві: довідник / С. М. Паєнок, Я. С. Гусак. – Львів: Каменяр, 1988. – 264 с.

Тарасов Д. С. Влияние никотиновой кислоты в рационах телят на биохимические показатели крови / Д. С. Тарасов // Ветеринария. – 2006. – №6. – С.16 – 17.

Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / відпов. редак. В. В. Влізло. –3-є вид. – Львів: ВКП "ВМС", 2004. – 399 с.

Феофилова Ю. Б. Проблема обеспеченности молодняка крупного рогатого скота витаминами В1 и В2 / Ю. Б. Феофилова // Зоотехния. – 2006. –

№7. – С. 18 – 19.

Яремко О. В. Метаболічний та продуктивний ефект згодовування піридоксин гідрохлориду із замінником натурального молока телятам першого постнатального онтогенезу / О. В. Яремко // Фізіологічний журнал. – 2006. – Т 52. – №2. – C. 237.

Girard C. L. B-complex vitamins for dairy cows: A new approach / C. L. Girard // Can. J. Anim. Sci. - 1998 - № 78. – Р 71-90.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.