Зміни кількісного та якісного складу мікрофлори рубця у телят за впливу сірковмісних амінокислотМ. П. Ніщеменко, М. М. Саморай, О. А. Порошинська, Л. С. Стовбецька

Анотація


Тривалий час вважалось, що мікроорганізми рубця жуйних тварин можуть синтезувати достатню кількість мікробного білка, який за- безпечить потреби організму в замінних і незамінних амінокислотах. Разом з тим, не враховувалась наявність у раціонах як критичних, так і лімітуючих амінокислот. Для молодняка великої рогатої худоби особ- ливо часто не вистачає сірковмісних амінокислот метіоніну та цисти- ну. Активність і присутність у рубці молодняка великої рогатої худоби мікрофлори є свідченням нормального перебігу ферментативних проце- сів у цьому органі. Додаткове введення до раціону телят сірковмісних амінокислот метіоніну і цистину сприяло збільшенню кількості різнома- нітних корисних мікроорганізмів у рубці тварин та їхньої ферментатив- ної активності, внаслідок чого встановлено краще засвоєння поживних речовин, які входять до складу раціону телят.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Николаев А. Я. Биологическая химия / А. Я. Николаев. – М.: Медицинское информационное агентство, 2001. – С. 325.

Ніщеменко М. П. Вплив комплексного застосування метіоніну та цистину на амінокислотний склад крові телят та їх продуктивність / М. П. Ніщеменко, А. П. Штепенко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин. – Львів.

–2009. – №3. – С. 37-41.

Ніщеменко М. П. Вплив сірковмісних амінокислот на кількісний і якісний склад мікрофлори рубця та їхню ферментативну активність / М. П. Ніщеменко, А. П. Штепенко, О. В. Чуб // Науковий вісник НУБіПУ. – 2010. – №151. – Ч.1. – С. 227-230.

Тараканов Б. В. Влияние аминокислот на ферментативную активность микрофлоры рубца / Б. В. Тараканов // Зоотехния. – 2003. – № 6. – С. 11-13.

Огородник Н. З. Вплив азотних, енергетичних і мінеральних сполук на ріст і метаболічну активність мікроорганізмів рубця телят:автореф. дис… канд. вет. наук: спец. 03.00.04 "Біохімія" / Огородник Наталія Зіновіївна; Інститут біології тварин. – Львів, 2002. – С. 2-12.

Курилов Н. В. ?спользование протеина кормов животными / Н. В. Курилов, А. Н. Кошаров. – М.: Колос, 1979. – С. 37-115.

Алиев А. А. Достижения физиологии пищеварения сельскохозяйственных животных в ХХ веке / А. А. Алиев // Сельскохозяйственная биология. – 2007. –

№ 2. – С. 12-27.

Янович В. Г. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В. Г. Янович, Л. І. Сологуб. – Львів, 2000. – 384 с.

Паска М. З. Метаболічні реакції організму бугайців поліської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності при згодовуванні кормової добавки мікроліповіт / М. З. Паска, М. Г. Личук // Наук. Вісн. Львівського НУВМБ ім. С. З. Гжицького – 2014. – Т.16, №2. Ч.2 – С. 258-265.

Alberts B. The molecular Biology of the Cell / B. Alberts, D. Bray. – New-York.

– 1995. – Р. 540.

Civilek V. N. Regulation of pancreatic B-cell mitochondrial metabolism: influence of Ca2+ substrate and ADP / V. N. Civilek, J. T. Deeney // Biochem. J. – 1996. –Vol. 318. – № 2. – P. 615-621.

Giroux L. Role of lysine, methionine and arginine in the regulation of hypercholesterole miainrabbits / L. Giroux, E. Kurowska, K. Carroll // J. Biochem. – 1999. – № 10. – P. 166-171.

Hiroaki O. Function sofsulfur-containing amino acids inlipid metabolism/

O. Hiroaki // The Journal of Nutrition. – 2006. – № 6. – Р. 20-45.

Kennedy P. M. The degradation and utilization of endogenousurea in the gastrointestinal tract of ruminants: are view / P. M. Kennedy, L. P. Milligan //

Canadian Journal of Animal Science. – 1980. – Vol. 60. – P. 205-221. ‒

Wilson J. D. Hormones and hormone saction / J. D. Wilson // Harrison’s

Prinsipleso finternal medicine. – New-York. – 1994. – Vol. 1-2. – P. 1883-1889.

Stipanuk Martha H. Sulfur-containing amino acids / H. Martha Stipanuk. Division of Nutritional Sciences, New York, 1986. – P. 179-196.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.