Патоморфологічні зміни в органах білих мишей за експериментального стафілококозуМ. В. Скрипка, О. І. Туль

Анотація


 

В печінці білих мишей виявлено гіперемію, перинуклеарний набряк та дифузну вакуолізацію цитоплазми гепатоцитів. В нирках – крово- наповнення судин, зерниста дистрофія та руйнування епітелію звивис- тих канальців, запальні інфільтрати строми, гідропічна дистрофія ендотеліоцитів судинних клубочків, їх руйнування. В легенях – некроз епітелію бронхів та альвеолоцитів, серозна пневмонія, запальні  інфільтрати строми, гіперплазія перибронхіальних лімфатичних вузликів. В кишечнику – набряк слизової оболонки, запальні інфільтрати та некроз апікальної частини ворсинок, гіперплазія лімфатичних вузликів.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Биргер М. О. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования / М. О. Биргер, Е. В. Ведьмина, В. В. Влодавец. – М.: Медицина, 1982. – 464 с.

Васильев Д. Б. ?нфекционные болезни рептилий / Д. Б. Васильев // Актуальные ветеринарные проблемы в зоопарках: мат. Международ. семинара. Москва: 19–23 ноября 2012 г. // Межвед. сб. науч. и науч.- метод. тр. – М.: Московский зоопарк, 2013. – Вып. 2. – С. 25 – 79.

Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології: навчальний посібник / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський. – Житомир: «Полісся», 2005. – 288 с.

Западнюк М. П. Лабораторные животные. ?спользование в эксперименте

/ М. П. Западнюк, В. ?. Западнюк, Е. А. Захария. – К.: Высшая школа, 1983. – 878 с.

Зон Г. А. Патологоанатомічний розтин тварин: навч. посіб. / Г. А. Зон, М. В. Скрипка, Л. Б. Івановська. – Донецьк, ТОВ «Таркус», 2010. – 222 с.

Хвороби рептилій та їх патоморфологічна діагностика: навч. посібник / Г. І. Коцюмбас, Р. С. Данкович, Ю. С. Стронський та ін. – Львів: «Афіша», 2012. – 235 с.

Шевченко А. А. Диагностика стафилококкозов и стрептококкозов / А. А. Шевченко, О. Ю. Черных, Л. В. Шевченко и др. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 46 с.

Ярофке Д. Черепахи, ящерицы, змеи / Д. Ярофке, Ю. Ланге / Пер. с нем. ?. Шемакова. – М.: Аквариум, 1998. – 176 с.

Cooper J. E. Isolation of potentially pathogenic bacteria from healthy mambas (Dendroaspis species) / J. E. Cooper, J. R. Needham // The Veterinary record. – 1983. – 113(6). – РP. 135–136.

Jacobson E. Infectious diseases and pathology of reptiles : color atlas and text / E. Jacobson. – CRC Press, 2007. – 736 p.

Kaneene J. B. Disease patterns in the Detroit Zoo: a study of reptilian and amphibian populations from 1973 through 1983 / J. B. Kaneene, R. F. Taylor, J. G. Sikarskie et al.// Journal of the American Veterinary Medical Association. – 1985. – 187(11). – PP. 1132–1133.

Parisi J. T. Coagulase-Negative Staphylococci and the Epidemiological Typing of Staphylococcus epidermidis / J. T. Parisi // Microbiological Reviews. – 1985. – Vol. 49. – № 2. – РР. 126–139.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.