Вміст дієнових кон'югатів та гідроперекисів ліпідів у плазмі крові свиноматок залежно від тонусу автономної нервової системиВ. М, Скрипкіна

Анотація


Наведено результати дослідження деяких продуктів перекисного окислення   ліпідів   у   плазмі   крові    свиноматок   залежно  від типу вегетативної регуляції. Встановлено, що у тварин ваготоніків вміст дієнових кон'югатів у плазмі крові суттєво нижчий, ніж у нормотоніків та симпатикотоніків. За дослідження концентрації гідроперекисів ліпі- дів у плазмі крові відмічено вірогідно вищий їх вміст у тварин симпатикотоніків у порівнянні з нормотоніками

.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Владимиров Ю. А. Свободные радикалы в живых системах / Ю. А. Владимиров, О. А. Азизова, А. ?. Деев и др. // ?тоги науки и техники. Биофизика. – 1992. – Т. 29. – С. 3–250.

Барабой В. А. Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и патологи / В. А. Барабой, Д. А. Сутковой. – К.: Чернобыльинтерформ, 1997. – 202 с.

Барабой В. А. Перекисное окисление и радиация / В. А. Барабой, В. Э. Орел, ?. М. Карнаух– К.: Наукова думка, 1991. – 256 с.

Бєленічев І. Ф. Антиоксидантна система захисту організму: огляд / І. Ф. Бєленічев, Є. Л. Левицький, Ю. І. Губський та ін. // Современные проблемы токсикологии. – 2002. – № 3. – С. 24–31.

Бутенков А. ?. Вегетативный статус у поросят при синдроме послеотъемного мультисистемного истощения / А. ?. Бутенков // Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы на основе инновационных достижений: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Г. Новочеркасск, 2009. – С. 274–280.

Зубець М. В. Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому виробництві / М. В. Зубець, С. О. Тивончук. – К.: Аграрна наука, 2004. – 189 с.

Карбашевська Н. Я. Вплив іонізувальної радіації на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів в органах та крові щурів в умовах моделювання гіпергравітації / Н. Я. Карбашевська, І. О. Блюм, Б. О. Цудзевич // Український радіологічний журнал. – 2001. – Вип. 1. – С. 77–81.

Лабораторні методи дослідження у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник за ред. д.вет.н., професора В. В. Влізла. – Львів: Сполом, 2012. –760 с.

Фізіологія сільськогосподарських тварин: практикум / За ред. І. Д. Дерев’янка, А. С. Дячинського, 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.