Вплив наноаквацитрату германію на рівень ліпідних компонентів в організмі медоносних бджілР. С. Федорук, І. І. Ковальчук, Л. І. Романів

Анотація


Подані дані про вміст загальних ліпідів і співвідношення окремих їхніх класів у тканинах медоносних бджіл за умов підгодівлі сиропом з добавкою цитрату германію. Встановлено вірогідні відмінності фрак- ційного розподілу ліпідів.

Отримані результати свідчать про позитивні зміни щодо вмісту окремих фракцій ліпідів, що посилюють процеси метаболічного нагромадження енергетичних і пластичних компонентів трофічного ланцюга. Ці дані вказують на доцільність використання добавки цитрату германію з метою корекції ліпідного живлення медоносних бджіл.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Мурзабаев Н. Р. Влияние стимулирующих препаратов на процессы весеннего развития пчелиных семей / Н. Р. Мурзабаев, ?. В. Минеев, Г. С. Мишуковская // Научное обеспечение устойчивого развития АПК: материалы всероссийской научно-практ. конф. 13-15 декабря 2011 г. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2011. ― С. 153-155.

Морева Л. Я. Влияние стимулирующих подкормок на весеннее развитие пчелиных семей в Краснодарском крае // Пчеловодство. ― 2013.― №8. ― С. 10

– 11.

Билаш Н. Заменители корма пчел / Н. Билаш, Б. Беневоленская // Пчеловодство. ― 2002. ― С. 24-26

Шамро Л. П. Біологічні особливості робочих бджіл за умов зимівлі бджолиних сімей на різних кормах / Л. П. Шамро, Т. М. Шамро // Вісник Полтавської державної аграрної академії. ― 2013. ― №2. ― С. 70-72.

Jeliazkova I. Effect of feeding bees with sugar solution (1:1) and Isosweet 77555P on some qualitative parameters of Honey / I. Jeliazkova, D. Dinkov,

V. Rusev, I. Vashin // Agrarian sciences Trematology.― 2002. ― Vol. 2. ― P. 300- 303.

Лукевиц Э. Я. Биологическая активность соединений германия / Э. Я. Лукевиц, Т. К. Гар, Л. М. ?гнатович, В. Ф. Миронов / – Рига.: Зинатие, 1990.

– 191 с.

Goodman S. Organic Germanium – Powerful Healer / S. Goodman // J. Comp. Med. – 1987. – №4. – Р. 34-52.

Shangguan G. Q. Synthesis, structures and antitumor activities of beta- phenolester propyl germanium sesquioxides / G. Q. Shangguan, S. G. Zhang, J. Z. Ni // Chinese Chem Lett. –1995. – V.6. – P. 945–946.

Dolaychuk O. P. Physiological and biochemical processes in the organisms of rats when feeding them with different amounts of germanium citrate / O. P. Dolaychuk, R. S. Fedoruk, I. I. Kovalchuk, S. I. Kropuvka // Біологія тварин. –– 2015.. – Т.7, №2. – С. 50-56

Ковальчук І. І. Мінеральний склад тканин медоносних бджіл за умов згодовування цитрату германію / І. І. Ковальчук, Р. С. Федорук, А. Г. Пащенко // Фізіологічний журнал. ― 2014. ― Том.60, №3. ― С.229.

Федорук Р. С. Содержание тяжелых металлов в тканях пчел при

действии наноцитратов хрома, селена, германия / Р. С. Федорук, ?. ?. Ковальчук, В. Г. Каплуненко // Микроэлементы в медицине, ветеринарии, питании: перспективы сотрудничества и развития: Материалы международной научно-практической конференции 24-26 сентября 2014г. // Украина, Одесса, Дом Ученых. – Одесса.

–2014. ― С.277-279.

Miracle Cure Organic Germanium, [Електронний ресурс ] 1980. ― Режим доступу: http://www.organicgermanium.net/images/dr_asai_book.pdf

Патент МПК (2006): C07C 51/41, C07F 5/00, C07F 15/00, B82B

/00.України на корисну модель № 39392. Спосіб отримання карбоксилатів харчових кислот з використанням нанотехнології / Косінов М. В., Каплуненко В. Г. / №u2008 11394; Заявник та патентоволодар — Косінов М. В.,

Каплуненко‒ В. Г.; З‒аявл. 22.0‒9.2008‒; Опубл. 25.02.2009, бюл. № 4/2009

Folch J. A. A simple method for the isolation and purification of total lipids from

animal tissue. / J. A. Folch, M. Lees, G. H. Sloane Stanley // Journal of Biological Chemistry. 1957.Vol. 226.

№1.P.497–509.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.