№ 188 (2013)

Частина 1 (англ)

Зміст

Статті

I. Alitalo
PDF
Pavel N. Gavrilin, Elena G. Prokushenkova, Dmitrij N. Masjuk, Natalia G. Perepechaeva
PDF
O. G. Alieva, V. K. Sirtsov, O. I. Pototska, G. A. Zidrashko, I. V. Sidiriva
PDF
D. V. Bajenov, M. B. Petrova
PDF
H. B. Baymishev, M. H. Baymishev
PDF
V. V. Barsukova
PDF
V. Sh. Belkin, A. Heiman, O. B. Astahov, S. I. Gutorov
PDF
V. Sh. Belkin, A. Heiman, O. B. Astahov, S. I. Gutorov
PDF
E. I. Borzyak, I. N. Putalova
PDF
V. I. Borodinya, A. U. Klets
PDF
E. O. Broshko
PDF
A. F. Budnic, O. E. Bogatyrova, E. M. Pshukova
PDF
N. A. Voloshin, N. A. Savelyev, A. A. Svitlickiy, N. G. Goncharova
PDF
A. R. Gabolaeva, I. I. Kcoeva
PDF
O. I. Gecko, A. S. Golovackiy, T. F. Rosola, M. U. Kochmar, A. O. Gerbut, E. S. Dobryanska, V. Y. Palapa
PDF
N. P. Golovko
PDF
L. P. Goralskiy, I. M. Sokulskiy, N. I. Kolesnik
PDF
V. S. Grigoriev
PDF