Історія журналу

Журнал засновано в 2011 році. Перші номери вийшли в 2012 році. 
У 2013 році журнал увійшов до Переліку наукових фахових видань України.
На даний момент, знаходиться у переліку наукових фахових видань Україні, 
категорія "Б", економічні науки 051 спеціальність   (Наказ МОН №157 від 09.02.2021 р.),
технічні науки 193 спеціальність (Наказ МОН №735 від 29.06.2021 р.).

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:

Дорош Йосип Мирославович, доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-1764-6188

 

Заступники головного редактора:

Ковальчук Іван Платонович, доктор географічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-2164-1259

Третяк  Антон Миколайович, доктор економічних наук, професор, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Україна, https://orcid.org/0000-0002-1154-4797

Кохан Світлана Станіславівна,  доктор технічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-6009-7591

 

Відповідальний секретар:

Бутенко Євген Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-5923-5838

 

Члени колегії:

Андрейчук В’ячеслав Миколайович, доктор географічних наук, професор, Варшавський університет, Польша, https://orcid.org/0000-0002-9656-4542  

Бабіньскі Зигмунт, доктор географічних наук, професор, університет Казимира Великого в Бидгощі, Польща, https://orcid.org/0000-0002-6912-0735

Бортник Сергій, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, https://orcid.org/0000-0003-0886-5861 

Добряк Дмитро Семенович, доктор економічних наук, професор, Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна, https://orcid.org/0000-0002-2360-3520

Дорош Ольга Степанівна, доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0003-2906-4174

Євсюков Тарас Олексійович, доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-0992-5582

Жуков Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна, https://orcid.org/0000-0003-3661-3012

Запотоцький Сергій Петрович, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, https://orcid.org/0000-0002-3515-4187

Кемпа Ольгерд, доктор технічних наук, Вроцлавський природничий університет, м. Вроцлав, Польща,https://orcid.org/0000-0002-5153-2010

Ковальчук Володимир Павлович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут водних проблем і меліорації НААН України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-7570-1264

Ковальчук Павло Іванович, доктор технічних наук, професор, Інститут водних проблем і меліорації НААН України, Україна, https://orcid.org/0000-0003-1424-6995

Курильців Роман Михайлович, доктор економічних наук, професор, Львівський національний аграрний університет, Україна, https://orcid.org/0000-0003-2059-665X

Левінскі Станіслав, доктор технічних наук, професор, Інститут космічних досліджень Польської академії наук, м. Варшава, Польща, https://orcid.org/0000-0001-5391-3426

Мартин Андрій Геннадійович, доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-6905-2445

Новаковський Леонід Якович, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-2561-918X

Позняк Степан Павлович, доктор географічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, https://orcid.org/0000-0002-3012-1159

Ровенчак Іван Ілліч, доктор географічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна,  https://orcid.org/0000-0002-1282-4581

Третяк Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Україна, https://orcid.org/0000-0001-6779-1941

Харитонов Микола Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна, https://orcid.org/0000-0002-9886-678X

Хвесик Михайло Артемович, доктор економічних наук, професор, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Україна, https://orcid.org/0000-0003-4306-4904

Шкуратов Олексій Іванович, доктор економічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-8656-723X