Історія журналу

Журнал засновано в 2011 році. Перші номери вийшли в 2012 році. В 2013 всі номери журналу включені до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН №654 від 31.05.2013 р.)

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор

Й. М. Дорош, д. е. н.

Заступник головного редактора

В. І. Курило, д. ю. н., проф.

А. М. Третяк, д. е. н., проф., чл.-кор. НААНУ

Відповідальні секретарі

Є. В. Бутенко, к. е. н., доц.

С. О. Осипчук, к. геол.-мін. н.

Члени колегії

Штефан Бойнець, д. е. н., проф. (Словенія)

В. П. Галушко, д. е. н., проф. чл.-кор. НААНУ

В. В. Горлачук, д. е. н., проф.

Г. Д. Гуцуляк, д. е. н., проф., чл.-кор. НААНУ

Д. С. Добряк, д. е. н., проф., чл.-кор. НААНУ

О. С. Дорош, д. е. н., проф.

В. М. Другак, д. е. н., проф

Ш. І. Ібатуллін, д. е. н., проф., чл.-кор. НААНУ

І. П. Ковальчук, д. геогр. н., проф.

І. П. Купріянчик, к. е. н., доц.

П. Ф. Лойко, д. е. н., проф., чл.-кор. РААН (Росія)

А. Г. Мартин, д. е. н., доц.

Л. Я. Новаковський, д. е. н., проф., акад. НААНУ

О.П. Світличний, д. ю. н., доц.

А. Я. Сохнич, д. е. н., проф.

М. Г. Ступень, д. е.н., проф.

М. П. Стецюк, к. е. н.

В. К. Терещенко, д. е. н., проф., акад. НАНУ

М. А. Хвесик, д. е. н., проф., акад. НААНУ