Історія журналу

Журнал заснований у 2011 році. Перші випуски вийшли у 2012 році. У 2013 році журнал включений до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН №654 від 31.05.2013)

 

Головний редактор

Йосип Дорош, д. е. н.

 

Заступники головного редактора

Іван Ковальчук, д. геогр. н., проф.

Антон Третяк, д. е. н., проф., чл.-кор. НААНУ

 

Відповідальний секретар

Євген Бутенко, к. е. н, доц.

 

Члени колегії

Зигмунт Бабіньскі, д. геогр. н., проф. (Польща)

Штефан Бойнець, д. е. н., проф. (Словенія)  

Олександр Волчек, д. геогр. н., проф. (Білорусь)

Ярослав Голеб’євський, д. е. н., проф. (Польща)

Віргінія Гурскіне д.техн. н., проф. (Литва)

Януш Жмія, д. е. н., проф. (Польща)

Ольгерд Кемпа, д. техн. н.(Польща)

Кароль Нога, д. техн. н., проф. (Польща)

Сергій Бортник, д. геогр. н., проф.

Степан Войтенко, д. техн. н, проф.

Григорій Гуцуляк, д. е. н., проф., чл.-кор. НААНУ

Дмитро Добряк, д. е. н., проф., чл.-кор. НААНУ

Ольга Дорош, д. е. н., проф.

Тарас Євсюков, д. е. н, доц.

Шаміль Ібатуллін, д. е. н., проф., чл.-кор. НААНУ

Світлана Кохан, д. техн. н., доц.

Роман Курильців, д. е. н, доц.

Андрій Мартин, д. е. н, доц.

Костянтин Мезенцев, д. геогр. н., проф.

Леонід Новаковський, д. е. н., проф., акад. НААНУ

Лев Перович, д. техн. н., проф.

Степан Позняк, д. геогр. н., проф.

Іван Ровенчак, д. геогр. н., проф.

Валентина Третяк, д. е. н., проф.

Михайло Хвесик, д. е. н., проф., акад. НААНУ

Роман Шульц, д. техн. н., проф.