Вибір оптимального строку і способу сівби гречки як один із факторів підвищення врожаюM. S. Ulianchenko

Анотація


На фоні нестабільних погодних умов весняного періоду, що відмічаються останнім часом, встановлення оптимальних строків і способів сівби перспективних сортів гречки набуває актуального значення. До цього ж, як говорить В. . Дороничева : “…жоден прийом вирощування гречки не обхо­диться так дешево і, мабуть, не робить настільки сильного впливу на її врожайність, як термін посіву. Вчасно посіяти – значить отримати високий урожай без будь-яких додаткових витрат праці та коштів”.

Мета і завдання досліджень полягали в встановленні оптимального строку і способу сівби гречки (Fagopyrum esculentum Moench) в умовах нестій­кого зволоження центрального Лісостепу, за якого формуватиметься максимальна продуктивність сорту. Експеримент проведено згідно програми наукових досліджень в умовах Устимівської ДСР (дослідної станції рослинни­цтва) Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН протягом 2015-2017 років. Матеріалом для дослідження слугували районовані сорти гречки: Ярославна’, Слобожанка’, Руслана’, Українка’, Крупинка’, СН-3/02’.

Дані трирічного експерименту засвідчують істотний вплив досліджу­ваних факторів (сорту, строків та способу сівби) на формування елементів продуктивності гречки, що змінювалися у досить широкому діапазоні (за вро­жайністю від 0,1 до 1,2 т / га, кількістю зерен з рослини від 2,8 до 17,4 шт., масою 1000 зерен до 2,4 г) і залежали, в першу чергу, від погодних умов весняного періоду. При цьому строками сівби гречки (з різницею в 5 днів) не завжди можливо нівелювати негативний вплив погодних умов, більшою мірою спосіб сівби є фактором дієвого впливу.

В умовах 2015-2017 рр. з-поміж досліджуваних сортів гречки найбільшою продуктивністю характеризувався сорт Ярославна за сівби в першій декаді травня (5-6.05) за широкорядного способу. Ці елементи технології вирощу­вання були кращими для сортів Слобожанка і Руслана. Другий строк (10-11 травня) більш сприятливий для сортів СН-3/02 та Українка за широкоря­дного способу сівби. Інша ситуація відмічена для сорту гречки Крупинка, що забезпечувала найбільшу продуктивність за сівби в першій-другій декаді тра­вня широкорядним способом. За сівби в третій строк (15-16.05) всі сорти формували зменшені показники елементів продуктивності в порівнянні з ін­шими строками і способами сівби.

Ключові слова


сорти; метеорологічні умови, кількість зерен, кількість опадів, температура повітря, ширина міжрядь

Повний текст:

PDF

Посилання


Doronicheva, V. I. (1981). Vysokie urozhai grechikhi (opyt kolkhoza imeni Zhdanova Tul'skoy oblasti) [High yields of buckwheat (experience of the collective farm named after Zhdanov, Tula region)]. Moscow: Rossel'khozizdat, 62.

Barabash, H. I. , Straholis, I. M. , Zubko, V. M. , Barabash, O. H. (2015). Effect of sowing time on the efficiency and structure of buckwheat in connection wich the justification of the use of complex machines. Inzheneriia pryrodokorystuvannia [Engineering of nature management], 1(3), 108-113.

Yakoliuda, S. M. (2016). Formation of buckwheat crops depending on the terms and methods of sowing in the conditions of the west Forest-Steppe. Zbìrnik naukovih prac’ Podìl’s’kogo deržavnogo agrarno-tehnìčnogo unìversitetu [Podilian State Agrarian and Engineering University Collection], 66, 92-94.

Taranenko, L. K. (2014). Pryntsypy, metody i dosiahnennia selektsii hrechky (Fagopyrum esculentum Moench) [Principles, methods and achievements of buckwheat selection (Fagopyrum esculentum Moench)]. Vinnytsia: Nilan-LTD, 224.

Alekseeva, O. S., Bochkarov, A. M., Krynytska, L. A. ta in. (2002). Hrechka v zroshuvanomu zemlerobstvi [Buckwheat in irrigated agriculture]. Kamianets-Podils'kiy: Abetka, 168.

Rarok, A. V. (2015). Improving the technology of buckwheat growing by optimizing of sowing methods. Visnyk ahrarnoi nauky Podìl’s’kogo deržavnogo agrarno-tehnìčnogo unìversitetu [Podilian State Agrarian and Engineering University Collection], 73-75.

Poltoretskyi, S. P. (2014). Optimization of sowing methods and seed rates in seed crops of millet. Zbìrnik naukovih prac’ Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva [Bulletin of Unan National University of Horticulture]. Uman. 85(1), Ahronomiia. 44-51.

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy) [Methods of field experiment (with the basics of statistical processing of research results)]. (5nd ed., rev.). Moscow: Agropromizdat, 351.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.