№ 183 (2013)

Частина 1 (англ)

Зміст

Статті

V. V. Khareba, E. V. Khareba, A. V. Khareba, V. A. Fyrman
N. G. Reznik, I. M. Kenуo, Z. D. Sych
N. O. Gorgan
V. A. Silenko, V. T. Gontar, S. V. Marchenko
V. A. Silenko, N. A. Yaremko, V. A. Trokhymchuk
Y. Sleptsov, R. Sonko, N. Starodub
N. Shevchuk, Y. Poliy
V. B. Kutovenko, N. V. Tyha, S. A. Negoda
I. Fedosiy
I. Bobos
O. Priss, V. Gates
S. S. Bаyberova, M. Ye. Serdyuk, V. M Malkina
V. V. Kalytka, K. M. Karpenko
V. V. Boroday, L. F. Skaletskaya, K. M. Balvas, G. N. Tkalenko, V. A. Koltunov
S. A. Vdovenko, M. Siwulski
T. K. Gorova, O. F. Sergienko, S. I. Kondratenko
O. Dydiv, I. Dydiv, A. Dydiv
O. Zhuk, V. Zhuk, A. Zhuk
L. P. Kava
O. A. Kobets
I. Bobos, V. Kokoyko
T. M. Gorgan
N. P. Kovalenko
O. O. Кostuk, V. M. Shernetsryu
I. V. Lebedinsky
Yu. A. Lyuta, N. P. Kosenko, Yu. A. Stepanov
I. Mazurenko
V. V. Malyshev
V. A. Silenko, V. V. Mashkivsky
F. S. Melnichuk
N. Opryshko, Y. Chabanyuk, Y. Ternovoj, V. Yaschuk, O. Dmytruk
I. Rempel, S. Kornienko, T. Gorova
M. Roik, I. V. Kuznetsova
V. Khareba, S. Stefaniuk
E. I. Uliynich, V. V. Keсkalo
E. Uliynich, O. Filonova
V. Lyhatskyy, V. Cherednychenko
B. Y. Yakubenko, S. P. Machkovska
O. L. Semenchenko
S. F. Kozar, V. M. Nesterenko, T. A. Yevtushenko, O. V. Firsovskyy, T. O. Usmanova
O. I. Ulyanych, N. V. Vorobyova
V. Snitynsky, A. Dydiv
O. Dydiv, I. Dydiv, N. Leshchuk, O. Poznyac
V. V. Khareba, V. Nosko