№ 183 (2013)

Частина 2 (англ)

Зміст

Статті

S. Kalenska, N. Novictska, I. Barzo
V. Kalenskiy, A. Matvienko
A. Yunyk, L. Garbar
T. Antal
S. Melnychuk
L. Gonchar, O. Chubenko
R. M. Holodchenko
V. Voloschyk, D. Rachmetov
P. V. Chernyshenko
K. Olejnik, L. Houdoliy
V. Kalytka, Z. Zolotuhin
O. S. Myronycheva
L. A. Garbar, R. M. Holodchenko, V. V. Chevchyk
G. M. Kozelets, V. A. Ishchenko
D. V. Andriyets
V. Nidzelskyy, T. Nidzelskya
M. Dmytryshak, L. Gonchar, J. Svydenyuk, V. Romanchuk, K. Goncharuk, O. Galasun
I. Grynyuk
I. Kachura, O. Bachinskiy
M. Shtakal, L. Yermakova
I. Gryb
S. P. Tanchyk, S. M. Salnikov
Yu. Man'ko
S. Tanchyk, A. Pavlov
S. P. Tanchyk, V. A. Motornyy
A. Babenko
L. R. Petrenko, Yu. P. Manko, A. A. Tsyuk
A. Bykin, N. Bordyuzha, O. Tarasenko
N. M. Bykina
A. Davydov, M. Aksylenko, V. Mokrinskaya, K. Derevyanko
N. Yashchuk
L. I. Kucher
O. Pikovska
R. Bogdanovych
K. Polischyk
A. D. Balayev, S. V. Zabaluyev
A. Kudryavytska, S. Korshak
Yuri S. Kravchenko, Zhang Xingyi, Li Xufeng, Li Hao, Chen Qiang
A. Mala
A. Kudryavytska, S. M. Korshak
L. I. Solomenko, I. O. Petrova
L. E. Piskunova, T. V. Egupova
I. V. Pryymachenko
G. I. Podpriatov, S. M. Gun’ko
A. Bober, A. Wenger, I. Pasichnyk, T. Hryniuk
L. Bal-Prylipko, B. Leonova, O. Harmash
Yu. I. Posudin
L. F. Skalets’ka, O. V. Zavads’ka
L. F. Skalets’ka, O. V. Zavads’ka, O. V. Dyadenko
N. Koshitska
S. N. Biljak, M. B. Ruban
I. M. Bobos, M. B. Ruban
M. B. Ruban, V. S. Hurevska
L. P. Bochkareva, A. M. Bochkarov,, V. V. Volkodav
S. Kytayeva, V. Kirichenko, L. Chernobay