Морфологічні ознаки вимені корів абердин-ангуської породи

А.М. Угнівенко

Анотація


MORPHOLOGICAL TRAITS OF ABERDEEN ANGUS COWS’ UDDER

A. M. Ugnivenko

 

Abstract. The basic morphological traits variability of Aberdeen Angus cows’ udder was studied. It is determined, 60.6 % of cows equip bowl shaped udder, 33.0 – round shaped, 7.4 % – primitive udder. The results showed that bowl shaped and round shaped udder was the better for cows of Aberdeen Angus breed.

Keywords: cows, morphological traits of udder, Aberdeen Angus breed


Повний текст:

PDF

Посилання


Kostenko V.I. (2000). Funktsionalni pokaznyky vym’ia koriv porody pintshau [Functional traits Pinzgauer cows udder]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 21, 111-113.

Kostenko, V.I. (2001). Pro kharakter rozvy`tku deyaky`x morfofunkcional`ny`x oznak vy`m'ya u koriv chervonoyi stepovoyi porody` za umov dvorazovogo doyinnya [About the nature of the development of some morpho-functional features of udder for cows of Red Steppe breed under conditions of two-time milking]. Agrarna nauka i osvita, 2(3-4), 87-92.

Kostenko V.I. (2001). Kharakter rozvytku morfofunktsionalnykh oznak vym’ia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [About development some morphological traits of Red Steppe cows udder under conditions of double milking]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 41, 95-100.

Kostenko, V.I. (2002). Ocinka pokazny`kiv morfofunkcional`nogo rozvy`tku vy`m'ya u koriv pomisej chervona stepova x anglers`ka za umov dvorazovogo doyinnya [The estimation of indexes of morpho-functional development of udder for cows who are cross-breeds of Red Steppe and Angler under conditions of two-time milking]. Agrarna nauka i osvita, 3(1-2), 45-48.

Kostenko, V.I. (2005). Texnologichni oznaky` rozvy`tku riznogo za formoyu vy`m'ya u koriv sy`mental`s`koyi porody` i yiyi poyednan` z monbel`yards`koyu ta golshty`ns`koyu chervono-ryaboyu [Technological signs of development of the udder, varions by shape, of the cones of Simmental breed and crosses with Simmental x Monbeljard and Simmental x Red-and-White Holstein breeds]. Agrarna nauka i osvita, 6 (3-4), 82-86.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.