Том 9, № 3-4 (2017)

Зміст

Зміст

Зміст Зміст
PDF
3-4

Біологія

O.М. Voloshchuk
PDF
5-12
O. Yu. Chornobrov
PDF
13-19

Хімія

V. I. Maksin, O. Z. Standritchuk
PDF
20-28

Екологія

V. M. Starodubtsev, L. M. Rudchenko
PDF
29-33
І. Okhremchuk
PDF
34-39

Агрономія

V. M. Ivchenko
PDF
40-43
І. І. Senyk
PDF
44-48
А. A. Tsyuk, V. I. Kirilyuk, L. P. Yushchenko
PDF
49-54
V.Y. Omeniuk, A.F. Antonenko
PDF
55-61

Ветеринарія

O.M. Yakubchak, V.T. Khomich, S.I. Usenko, V.I. Khomumenko, M.B. Ignatovskaya, M.S. Karpulenko
PDF
62-67

Тваринництво

V. V. Otchenashk, K. D. Buchkovskaya
PDF
68-75
A. M. Ugnivenko
PDF
76-79

Техніка

O. E. Shatalov, E. E. Dudar, YU. V. Vasiliev
PDF
80-88