Ріст телят - молочників за додаткового введення метіоніну і лізину у замінник незбираного молока

V. V. Otchenashko, K. D. Buchkovska

Анотація


Необхідність проведення дослідження пов’язана з пошуком оптимального вмісту критичних амінокислот в складі кормів для телят у молочний період. Метою дослідження є вивчення впливу добавок синтетичного L-лізину і DL-метіоніну до замінника молока та стартового комбікорму на показники лінійного росту телят молочного періоду вирощування. Завданнями дослідження передбачалося вивчити лінійні про- міри та індекси тіло будови телят. Дослідження проводилося на шести групах телят (по 20 голів в кожній) у двох дослідах. В першому досліді змінювали вміст лізину і метіоніну в складі ЗНМ: у І-й групі вміст цих амінокислот становив відповідно 1,95 і 0,49 %, ІІ-й – 2,24 і 0,49; ІІІ-й – 2,44 і 0,49; ІV-й – 1,95 і 0,56; V-й – 1,95 і 0,61; VІ-й – 2,34 і 0,59 %. У другому досліді змінювався вміст цих амінокислот у гранульованому кормі. Відповідно телята І-ї групи отримували його з вмістом лізину і метіоніну – 0,66 і 0,32 %, ІІ-ї – 0,76 і 0,32; ІІІ-ї – 0,83 і 0,32; ІV-ї – 0,66 і 0,37; V-ї – 0,66 і 0,40; VІ-ї – 0,79 і 0,38 %. Вік телят у першому досліді становив 22-62 доби, другому – 2-62 доби. Піддослідні телята утримувалися і індивідуальних клітках. Отримані результати свідчать, що на початку дослідів, за лінійними промірами та індексами, між групами, в обох дослідах не спостерігалось суттєвої різниці. Наприкінці першого досліду вірогідна різниця (Р≤0,05) спостерігалась у висоті в холці у ІІІ та ІV групах, була відмічена статистично значуща різниця за широкогруді- стю в ІІ та V групах (Р≤0,05). Спостерігалося збільшення (Р≤0,05) розмірів глибини грудей у тварин ІV групи на 0,95 см та обхвату грудей за лопатками у тварин VІ групи на 0,88 см відносно контрольних телят. Коса довжина тулуба в усіх групах була при- близно однаковою та не мала вірогідної різниці. Індекс довгоногості, у телят II та V груп був нижчим від контрольних тварин на 0,97 і 1,18% (Р≤0,05), при цьому грудний індекс був кращим у II групі на 3,45 %, а у V – на 3,39%, ніж у контрольній. Індекси збитості та масивності у телят IV групи, були вірогідно меншими від контролю: зби- тості – на 1,11% (Р≤0,05), масивності – на 1,60% (Р≤0,005). Індекс масивності у телят III групи був нижчим від контролю на 2,07%, що свідчить про більш низький розвиток тулуба тварин. Наприкінці ІІ досліду у 62-денному віці телята ІІ групи, мали вірогідно (Р≤0,05) нижчі результати за висотою в холці та шириною грудей. Відмічалося збіль- шення (Р≤0,05) глибини грудей у V групі на 0,67 см відносно контролю. За такими показниками, як коса довжина тулуба та обхват грудей за лопатками жодна з дослід- них груп не мала вірогідної різниці відносно контролю. Встановлено, що за індексом довгоногості телята ІІІ групи мали більш розвинені кінцівки на відміну від контроль- них тварин на 0,94% (Р≤0,05). При цьому, розвиток грудей у тварин цієї групи був вірогідно нижчим на 2,55% (Р≤0,05). Індекс довгоногості у телят ІV групи був меншим на 0,78% (Р≤0,05). У V групі, відмічається гірший розвиток грудей, а індекс масивності у телят цієї групи на 1,57% нижчий від контроля. Телята – молочники ІІ та VІ групи суттєво не відрізнялися від контрольних за розрахованими індексами. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні віддаленого впливу гетерогенного амінокислотного складу кормів для телят у молочний період на молочну продуктивність корів-первісток.

Ключові слова: телята, молочний період, замінник незбираного молока, гранульований корм, лізин, метіонін, лінійні проміри, індекси тілобудови


Повний текст:

PDF

Посилання


National Research Council (2001). Nutrient Requirements of Dairy Cattle: Seventh Revised Edition. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/9825. NRC. 2001.

Chumachenko, I. (2011) Za obmezhenoho vykorystannya nezbyranoho moloka [For the limited use of whole milk]. Tvarynnytstvo Ukrayiny, 5, 13–17.

Heynrikhs, A. Dzh., Dzhouns, K.M. Hodivlya telyat vid narodzhennya do vidluchennya [Feeding calves from birth to weaning]. Sil's'kohospodars'kyy koledzh Universytetu shtatu Pensil'vaniya. https://dl.dropboxusercontent.com /u/1342754/milkua/publications-32.pdf.

Stets'ko, T. I. (2009) Osnovni pryntsypy normuvannya zhyvlennya telyat u period formuvannya peredshlunkiv [Basic nutritional principles of calving feed during the formation of prehosts]. Naukovyy visnyk L'vivs'koho Natsional'noho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiyi im. S.Z.Hzhyts'koho, T. 11, 1-3 (42), 1, 158–165.

Kehoe, S. I., Dechow, C. D. Heinrichs, A. J. (2007) Effects of Weaning Age and Milk Feeding Frequency on Dairy Calf Growth, Health and Rumen Parameters. Livestock Science, 110, 267–272. – http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2006.11.007.

Montaño, M. F., Tejada, W., Salinas, J., Zinn, R. A. (2016) Metabolizable Amino Acid Requirements of Feedlot Calves. Open Journal of Animal Sciences, 6, 149–155.

Hill, T.M., Aldrich, J.M., Schlotterbeck, R.L., Bateman, H.G. (2007) Amino acids, fatty acids, and fat sources for calf milk replacers. Prof. Anim. Sci., 23, 401–408.

Kulyntsev, V.V., Lemeshko, T. F. (2003) Obohashchenye zamenyteley tsel'noho moloka y kombykormov dlya telyat-molochnykov [Enrichment of whole milk substitutes and mixed fodders for calves]. Spravochno- konsul'tatsyonniy byulleten, Stavropol', 73, 41–42.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2016) Nutrient Requirements of Beef Cattle: Eighth Revised Edition. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/19014.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.