Том 9, № 5-6 (2017)

Зміст

Зміст

Зміст Зміст
PDF
1-4

Біологія

L. D. Petruniak
PDF
5-9
O. Yu. Parenyuk, I. O. Simutin, D. O. Samofalova, Yu. V. Ruban, V. V. Illienko, N. H. Nesterova, I. M. Gudkov
PDF
10-16
V. I. Shcherbak, O. V. Kravtsova
PDF
17-25
E. Sh. Koziychuk
PDF
26-33
V. P. Novytskyi, А. A. Minyaylo, K. V. Maievskyi
PDF
34-40
А. M. Kabar, N. V. Martynova, Yu. V. Lykholat, N. A. Khromykh, I. P. Grygoryuk, О. I. Serga, Yu. H. Prisedsky, А. A. Alekseeva
PDF
41-48
Kh. M. Kurta, О. O. Malysheva, B. O. Hrishyn, А. A. Getya, L. M. Shynkarenko, V. H. Spyrydonov
PDF
49-57
O. V. Kolesnichenko, O. Yu. Leshchenko, V. I. Kyryliuk, S. M. Hrysiuk, A. F. Likhanov, K. P. Wolski, M. Ziemiańska
PDF
58-67
M. Ye. Roman'ko
PDF
68-79

Екологія

E. P. Kopilov, G. V. Tsekhmister
PDF
80-88
N. A. Makarenko, О. О. Budak
PDF
89-97

Агрономія

G. V. Meluоhina
PDF
98-102
D. O. Kiselev, I. V. Hrynyk
PDF
103-107
A. Yu. Davydenko
PDF
108-115

Ветеринарія

M. D. Kucheruk, D. A. Zasekin, R. O. Dymko, O. A. Shcherbyna
PDF
116-124

Лісівництво

R. B. Dudin, O. M. Bagatskaya, T. M. Levus, І. І. Vakulyk
PDF
125-130
N. O. Oleksiichenko, N. V. Gatalska
PDF
131-140

Тваринництво

T. A. Holubieva, К. І. Makhno
PDF
141-145
V. V. Otchenashko, K. D. Buchkovska
PDF
146-154

Техніка

A. O. Esaulov, S. D. Kovalenko, А. P. Andrievskiy
PDF
155-161
N. V. Arnauta, O. V. Arnauta, M. M. Mykhailuk
PDF
162-166